Annons

Kontanter infrastruktur som staten måste ta ansvar för

Olle Nilsson skriver i en replik (27/6) på min debattartikel (20/6) att han inte tror på mitt förslag om att branchorganisationen Svensk Handel ska ta fram riktlinjer för vilken kontantservice medlemmarna ska erbjuda konsumenterna.
Riktiga pengar • Publicerad 2 juli 2024
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Debatten om våra riktiga pengar går vidare.
Debatten om våra riktiga pengar går vidare.Foto: Fredrik Sandberg/TT

Olle Nilsson är nämligen av uppfattningen att Svensk Handel ”strävar efter att maximera medlemmarnas vinster på kundernas bekostnad”.

Låt mig först säga att jag inte delar Olle Nilssons bild av Svensk Handel, som jag känner som en oerhört ansvarstagande organisation. Låt mig också påminna om att jag föreslår en tredelad lösning för hur vi kan få fler aktörer inom handel och besöksnäring att acceptera kontanter som betalmedel:

Annons

1. Regering och riksdag bör lagstifta om att handlare ska ta emot kontant betalning för vissa livsnödvändiga varor.

2. Branschorganisationer som Butikerna, Svensk Handel och Visita bör ta fram riktlinjer för vilken kontantservice medlemmarna ska erbjuda konsumenterna.

3. Regering och riksdag bör införa incitament som gör det mer attraktivt för handeln att hantera kontanter.

Med det sagt så har Olle Nilsson rätt i att en lag som tvingar alla butiker att ta emot kontanter sannolikt skulle vara ett mer kraftfullt verktyg än den tredelade lösning som jag förespråkar. Men frågan är vilka negativa konsekvenser en sådan lag skulle få och om nyttan i så fall överväger nackdelarna.

Jag tror att en lag som tvingar alla handlare att ta emot kontanter skulle slå hårt mot den levande landsbygden i Sverige. Skälet är att många små lokala handlare redan i dag kämpar med sin lönsamhet, och för dem skulle ett trubbigt lagstadgat tvång att ta emot kontanter bli både dyrt och krångligt.

I det sammanhanget är mina tre åtgärdsförslag en nyanserad och väl övervägd lösning som leder både till att handlare tar samhällsansvar och till att staten tar ett ekonomiskt ansvar för en samhällsviktig verksamhet.

Låt mig också kommentera Olle Nilssons förslag om att genom lagstiftning tvinga även bankerna att hantera kontanter. Här vill jag upplysa Olle Nilsson om att det redan finns en lag som tvingar sex stora banker att se till att människor i Sverige inte ska ha för långt till närmaste ställe att ta ut kontanter och att företag och föreningar inte ska ha för långt till närmaste ställe att lämna in dagskassor.

Till sist vill jag säga att jag anser att det är principiellt fel att privata aktörer ska tvingas upprätthålla en samhällsviktig verksamhet som kontanthantering när den i praktiken saknar kommersiell bärkraft.

Vårt samhälle behöver en fungerande kontanthantering. I grunden handlar det om att människor ska kunna välja hur de vill betala. Men kontanter är också alldeles nödvändiga för människor i digitalt utanförskap och för samhällets krisberedskap. Att se till att en så samhällsviktig infrastruktur som kontanthanteringen fungerar måste i slutändan vara statens ansvar.

Nina Wenning

Annons

Vd, Bankomat AB

”Vårt samhälle behöver en fungerande kontanthantering. I grunden handlar det om att människor ska kunna välja hur de vill betala. Men kontanter är också alldeles nödvändiga för människor i digitalt utanförskap och för samhällets krisberedskap.”
Annons
Annons
Annons
Annons