Annons

Lev i nuet och strunta i framtiden – eller?

Det finns anledning att hysa oro inför framtiden, och det av många anledningar! Här fokuserar jag bara på klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald.
Klimat • Publicerad 7 maj 2023 • Uppdaterad 8 maj 2023
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Thomas Johnsson.
Thomas Johnsson.Foto: Privat

FN:s klimatpanel, IPCC ryter nu till och menar att klimatförändringarna utan tvekan beror på mänskliga aktiviteter och att vi nu hastigt närmar oss en punkt där vi missar möjligheten att själva kunna påverka framtiden (en så kallad ”tipping point”).

Våren 2020 kom en rapport från WWF som visar att jordens ryggradsdjur – som däggdjur, fiskar, fåglar, groddjur och kräldjur – i genomsnitt minskat med 68 procent (!) mellan 1970 och 2016. Och det är huvudsakligen vi människor som ligger bakom minskningen!

Annons

Förlusten av biologisk mångfald är ett lika stort hot mot mänskligheten som klimatförändringen! Det största hotet mot biologisk mångfald är enligt en rapport från 550 vetenskapsmän (2018) förlusten av livsmiljöer, invasiva arter, kemikalier och klimatförändringen i sig!

Inom ramen för Göingebygdens Biologiska Förening har man bland annat följt fågelfaunans utveckling inom Hässleholms kommun, och kan konstatera att våra skogshöns, tjäder och orre, minskat med över 75 procent bara sedan 1970-talet. Även odlingslandskapets fåglar, såsom storspov och sånglärka, minskar drastiskt, liksom våra svalor och tornseglare. Och förändringen går oroväckande snabbt!

”Det som förvånar mig mest är dock att sannolikt kloka personer som Kristersson, Busch, Persson och Åkesson med egna barn och barnbarn, inte tar de kanske viktigaste framtidsproblemen på större allvar.”

Det oroar mig att allmänheten, det vill säga du och jag, tydligen inte inser allvaret i den nuvarande situationen, trots varningssignalerna, och att det finns en del sorgesamma personer, ofta lite äldre farbröder på den politiska högerkanten, som till och med förnekar vetenskapsmännens slutsatser! Ska vi klara omställningen krävs mer än tekniska framsteg, det krävs beteendeförändringar hos oss alla, rik som fattig.

Det oroar mig att vår nuvarande regering, understödd av klimat- och miljöfientliga sverigedemokrater, monterar ner vårt nationella klimat- och miljöarbete. Detta genom att bland annat strunta i att nå klimatmålen inför 2030, lägga ner Miljödepartementet, slopa bonusen till elbilar, minska reduktionsplikten i fordonsbränslen, minska underhållet till våra järnvägar, försvåra utbyggnaden av vindkraft och rejält minska de ekonomiska medlen till Naturvårdsverkets naturvårdsarbete. Det sistnämnda innebär bland annat att länsstyrelsen i Skåne förlorar 67 procent av sina naturvårdsanslag, vilket i sin tur innebär att de planerade skötselåtgärderna i vårt senaste naturreservat, Hovdala, i princip helt uteblir.

Det som förvånar mig mest är dock att sannolikt kloka personer som Kristersson, Busch, Persson och Åkesson med egna barn och barnbarn, inte tar de kanske viktigaste framtidsproblemen på större allvar. Makt korrumperar och samarbetar man med oseriösa och enfaldiga högerpopulister är detta kanske priset! Det här kan sluta illa!

Thomas Johnsson, Hässleholm

Annons
Annons
Annons
Annons