Annons

Lyssna på gräsrötterna gällande Södra Näsby

Låt de gröna ytorna intill badhuset vara kvar på Södra Näsby. Hur tänker ni på kommunen egentligen avseende stadsutveckling?
Badhusbygget • Publicerad 7 juni 2021
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vårt nya, fina badhus kommer att behöva mark runt om för att kunna utvecklas i framtiden.
Vårt nya, fina badhus kommer att behöva mark runt om för att kunna utvecklas i framtiden.Foto: Mikael Persson

Hur tänker ni på kommunen avseende stadsutveckling Södra Näsby??

Inom rubricerat område pågår uppförande av Kristianstad nya badhus en investering på cirka en halv miljard.

Annons

Efter mycket diskuterande och utredningar togs beslut om lokalisering till denna plats. Enligt min uppfattning ett mycket bra beslut.

Om jag inte minns fel så var en plusfaktorerna att tillgängliga markytor var tillräckligt stora för att kunna uppföra ett badhus med utvecklingsmöjligheter. Badhuset avses invigas i september 2022.

Gällande plan som avser badhustomten omfattar också angränsande mark och möjliggör uppförande av bostäder.

När jag för några veckor sedan såg kommunens tankar om Södra Näsby blev jag förvånad att bostadsbyggandet skulle genomföras inom några år, i min enfald hade jag trott att dessa ytor skulle ligga som utvecklingsytor till badhuset.

Jag skrev då till kommunen.

”Låt markytorna mellan badhuset och Stridsvagnsvägen/Kanslivägen tillsvidare ligga kvar som utvecklingsområde för vårt nya, fina badhus.”

Erfarenhetsmässigt kan man se att de badhus som byggts i modern tid har utomhusaktiviteter kopplade till själva badhuset.

De tankar som finns idag kommer med all säkerhet att förändras under den närmaste tioårs perioden och se helt annorlunda ut framöver. Det skulle vara förskräckligt om vårt halvmiljarders badhus inte skulle kunna fortsätta att utvecklas och följa med utvecklingen på grund av brist på tomtyta.

Tänk om – låt markytorna mellan badhuset och Stridsvagnsvägen/Kanslivägen tillsvidare ligga kvar som utvecklingsområde för vårt nya, fina badhus. De utgör idag en ”grön lunga” i stadsdelen.

Brist på mark har vi inte härute, så börja istället med bostadbyggnationen väster om Stridvagnsvägen.

Med en förhoppning att ni lyssnar på ”gräsrötterna” innan det är försent!

Annons

Ingvar Lövkvist

Annons
Annons
Annons
Annons