M: Integrationen är valets ödesfråga

Sverige ska vara ett land av möjligheter. Vi har tagit emot många människor som varit på flykt. Nu måste vi på riktigt välkomna dem in i samhället, om vi ska fortsätta klara av att vara ett öppet och starkt land. Integrationen är valets ödesfråga.
Debatt • Publicerad 8 september 2018
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Integrationen i Sverige har fungerat dåligt under lång tid. I dag dröjer det åtta år innan hälften av de nyanlända har ett arbete. Arbetslösheten är nästan fem gånger så hög för en person född utanför Europa som för en person född i Sverige. Allt detta trots brinnande högkonjunktur.

Socialdemokraterna har under den senaste mandatperioden ställt ut ambitiösa löften – inom två år skulle alla nyanlända ha ett arbete att gå till. Bokslutet är dessvärre inte lika imponerande. Det faktum att regeringen inte har genomfört nödvändiga reformer på arbetsmarknaden har lett till att jobbklyftan mellan utrikes och inrikes födda har ökat.

Det finns inga enkla lösningar för integrationen. Sverige behöver en regering som vill och vågar ställa krav och ger möjligheter. För att vi ska klara av att lösa integrationsproblemen krävs att Sverige för en stram migrationspolitik. Vi ska givetvis ta vårt delansvar för en trasig värld, men våra möjligheter att göra det bestäms helt av vår förmåga att integrera dem som kommer hit.

Moderaterna har därför presenterat ett åtgärdspaket för integrationen:

1 Lättare väg till arbete. Vi sänker trösklarna att komma in på arbetsmarknaden genom sänkta skatter på arbete, bidragstak och lärlingsanställningar. För många med låg inkomst lönar det sig alltför dåligt att arbeta. Det måste alltid löna sig att gå från bidrag till arbete. Vi vill också införa särskilda lärlingsjobb som underlättar steget in på arbetsmarknaden för nyanlända.

2 Ordning och reda i skolan. Svenska skolan ska ge möjligheter. För att stärka skolan fokuserar vi på reformer för att öka kunskaperna. Vi vill införa mer undervisningstid för alla barn i grundskolan, och att mer tid ska läggas på viktiga baskunskaper som matematik och svenska. Från tre års ålder vill vi att alla nyanlända barn ska omfattas av en obligatorisk språkförskola om 15 timmar i veckan.

3 Fokus på att nyanlända lär sig det svenska språket. Språket är nyckeln till integration och den individuella frihet som följer av arbete och egen försörjning. Moderaterna vill införa krav på framsteg i svenska för att få bidrag, permanent uppehållstillstånd och medborgarskap. Med tydliga kunskapskrav förbättrar vi drivkrafterna för nyanlända att lära sig språket och komma in i det svenska samhället.

4 Respekt för grundläggande värden i svenska samhället. I Sverige ska råda jämställdhet mellan män och kvinnor. Alla ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter.

Sverige behöver en regering som har konkreta förslag för vägen framåt och som inte nöjer sig med att ställa ut vallöften som aldrig uppfylls. Det behövs reformer som på allvar förbättrar integrationen. Integrationen kommer att förbli en prioriterad fråga för Moderaterna

Maria Malmer Stenergard (M)

Riksdagsledamot, Åhus