Man kan inte dra in ett bidrag som inte finns

Furuboda Artikeln publicerades
Lena Ohlsson (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Kristianstad.
Lena Ohlsson (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Kristianstad.

Kultur- och fritidsförvaltningen träffade Föreningen Furuboda i början av året, då Furuboda presenterade sin situation och framtida behov för verksamheten i stort och för simhallen. Vid mötet fick tjänstepersoner på förvaltningen information om hur föreningens simhall nyttjas. Denna information, tillsammans med inkommen ansökan, var underlag för beredning av ärendet. Bedömningen var att det därmed fanns erforderlig information inför beslut. Utifrån detta togs heller ingen förnyad kontakt, skriver kultur- och fritidsnämndens ordförande Lena Ohlsson.

Furuboda folkhögskolas rektor och verksamhetschef Jenny Anderberg uttrycker i Kristianstadsbladet att hon saknar en förhandling eller diskussion med kultur- och fritidsnämnden om ansökan och bidragets storlek. Kultur- och fritidsförvaltningen handlägger inkommen ansökning och bereder ärendet till kultur- och fritidsnämnden inför beslut. En inkommen ansökan bereds utifrån den information som finns i ansökan, om inskickad ansökan innehåller de uppgifter som behövs för handläggning.

Jenny Anderberg uttrycker även att kultur- och fritidsnämnden hävdar att det nya badet i framtiden kan hantera den badverksamhet som bedrivs på Furuboda.

I dialogen med Furuboda, sa föreningen själv att ungefär tio procent av besökarna till simhallen är föreningens egna medlemmar, resterande är externa gäster.

För att förtydliga; kultur- och fritidsnämnden skrev i beslutet att det nya badhuset kan hantera omfattningen av den badverksamhet som finns på Furuboda. Bedömningen gjordes utifrån den information som fanns i ansökan och utifrån tidigare dialog med Föreningen Furuboda. Vid bedömningen deltog Tivolibadets personal för att säkerställa att den mängd badgäster som idag finns i Furuboda omfattningsmässigt kan hanteras. I dialogen med Furuboda, sa föreningen själv att ungefär tio procent av besökarna till simhallen är föreningens egna medlemmar, resterande är externa gäster.

Det har vidare framförts i Kristianstadsbladet att kommunen beslutat att dra in bidraget till Föreningen Furuboda. Men ett bidrag som aldrig har delats ut kan inte gärna dras in. Föreningen har önskat få en helt ny överenskommelse om ett årligt bidrag på en miljon kronor om året från och med i år och framåt, men kultur- och fritidsnämnden har beslutat att varken bevilja det önskade driftbidraget eller det bidrag på 2,4 milj. kr som föreningen önskar till simhallen och idrottshallen.

Situationen har alltså inte uppstått på grund av att Kristianstads kommun har dragit in ett bidrag. Det är viktigt att förtydliga.

I ansökan beskrev Föreningen Furuboda också hur de statliga bidragen för verksamheten har minskat under de senaste tio åren, vilket är en av anledningarna till den situation de nu befinner sig i. Situationen har alltså inte uppstått på grund av att Kristianstads kommun har dragit in ett bidrag. Det är viktigt att förtydliga.

Kultur- och fritidsnämnden har i sin budget 500 000 kronor sökbara investeringsmedel för idrotts- och fritidsföreningar samt ett driftbidrag på 6,5 miljoner för föreningsdrivna anläggningar med i huvudsak fokus på idrott och friluftsliv. Driftbidraget fördelas årligen på cirka 100 föreningar med stor geografisk spridning i Kristianstads kommun.

Lena Ohlsson (M)

Ordf Kultur- och fritidsnämnden

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Kristianstadsbladet och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.