GDPR Illustration

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Mat- och energikrisen kan lösas tillsammans

Samtidigt som vi har färska och smärtsamma erfarenheter av en global pandemi kryper hotet från klimatförändringarna – och de dramatiska väderfenomen de medför – allt närmare. Båda dessa samhällsutmaningar kräver nytänkande.
Förnybar energi • Publicerad 21 oktober 2021
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
European Energys solcellspark i Harre på Jylland, där solkraftproduktion och jordbruk sker sida vid sida.
European Energys solcellspark i Harre på Jylland, där solkraftproduktion och jordbruk sker sida vid sida.Foto: European Energy

Pandemin har visat att globala leveranskedjor är sårbara, och röster höjs för ökad svensk självförsörjning av livsmedel. På samma gång kräver omställningen för att möta klimatförändringarna stora mängder ny, ren och förnybar energi.

Diskussionen som åter aktualiseras är hur den skånska åkermarken bäst ska användas. Under flera år har debatten gått varm om lämpligheten att bebygga odlingsbar mark. Den skånska jordbruksmarken är den bördigaste i landet och viktig för svensk livsmedelsproduktion. En helt central fråga är om det är möjligt att både framställa mat och praktiskt angripa klimatutmaningen på samma gång.

I flera fall den senaste tiden har anläggningar för förnybar energi, vindkraft- och solcellsparker, nekats tillstånd till lokalisering på jordbruksmark av Länsstyrelsen Skåne. Skälet är en paragraf i Miljöbalken som slår fast att jordbruksmark enbart får användas för jordbruk om det inte föreligger ett väsentligt samhällsintresse. Livsmedelsproduktion är ett riksintresse och övertrumfar alltid energiproduktion.

Nu behöver tack och lov energiproduktion och livsmedelsproduktion inte ställas mot varandra. På många håll i Europa, även i Sverige, designas solcellsparker som agrivoltaics, där solenergiproduktion och jordbruk sker sida vid sida.

Marken runt och mellan solpanelerna odlas med spannmål, grönsaker eller foderväxter. Jordbruket blir mindre intensivt, vilket främjar den biologiska mångfalden, och på samma mark produceras stora mängder billig och helt förnybar energi.

Det blir dubbel nytta för markägaren, samhället och klimatet. Produktionsbortfallet från jordbruket kan begränsas eftersom stora ytor odlas och solcellerna dessutom ger skuggning som bidrar till att bevara fukten i jorden och gynnar växtligheten.

Svenska jordbrukare har allt att vinna på att tillfälligt utplacerade solpaneler på åkermark ger extra ekonomiskt tillskott till verksamheten från solkraftsföretag.

”Solcellsparker är en tillfällig användning av en liten del av åkermarken som tillåter jordbruk och inte skadar marken vare sig på kort eller på lång sikt.”

Ibland möts vi av argumentet att solpaneler i stället för på mark kan anläggas på hustak, industritak eller parkeringsplatser. Det är en utmärkt lösning för självhushållning eller solenergiproduktion i liten skala. Men ska produktionen generera tillräckligt stora mängder el till ett lågt pris, krävs större anläggningar på marken. De behöver dessutom ligga i anslutning till befintliga nät för att snabbt och smidigt kunna anslutas. Att inte utnyttja nätkapaciteten fullt ut är ett slöseri med infrastruktur.

Den svenska miljölagstiftningen skrevs i en annan tid och med andra utmaningar. Intentionen var att skydda jordbruksmark mot etablering av fabriker, bostadsområden, vägar och järnvägar. Alla dessa anläggningar är permanenta och gör att åkermarken inte kan tas i bruk igen. Solcellsparker är en tillfällig användning av en liten del av åkermarken som tillåter jordbruk och inte skadar marken vare sig på kort eller på lång sikt. Den dagen solpanelerna är färdiganvända kan de monteras ned och marken återgå till konventionellt jordbruk.

Sverige är väl lämpat för solkraft och det finns ett nationellt mål om 100 procent helt förnybar energiframställning till 2040. Lösningarna finns, det som just nu saknas är den politiska viljan att ändra reglerna för att säkra framtiden för både förnybar energiproduktion som självförsörjning av livsmedel.

Ted Bergdahl, kommunikationschef European Energy Sverige

Fotnot: European Energy är ett danskt företag som utvecklar, bygger och driver vind- och solkraftparker samt Power-to-X-anläggningar i ett stort antal länder, både i Europa och globalt. Bolaget planerar att bygga Sveriges största solcellsanläggning i Svedberga utanför Helsingborg.

Välkommen att kommentera

Välkommen att kommentera! Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kristianstadsbladet och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.