Annons

Med samarbete möter vi den ökande ohälsan

I sin insändare skriver Miljöpartiet (31/1) om vårt förslag om vårdval för barn- och ungdomspsykiatrisk vård och föreslår att vi i Allians för Skåne bör skrota förslaget. Nej Miljöpartiet, det är inte aktuellt att skrota planerna på ett införande av vårdval. Som Miljöpartiet själva beskriver: i nuläget är det många barn och unga som lider av psykisk ohälsa, likväl blir ångest och depressioner alltmer vanliga och tillgängligheten till vården blir försämrad, skriver företrädare för Alliansen i Skåne.
Replik • Publicerad 5 februari 2020 • Uppdaterad 6 februari 2020
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Två kartor med läkemedlet Sertralin Actavis som används för att behandla depression och/eller ångestsjukdomar, framför allt hos vuxna.
Två kartor med läkemedlet Sertralin Actavis som används för att behandla depression och/eller ångestsjukdomar, framför allt hos vuxna.Foto: Stina Stjernkvist/TT

Vi i alliansen instämmer även i deras förslag om att det för att vända trenden krävs ett krafttag av hela samhället, där samarbetet mellan samtliga berörda aktörer som exempelvis skola, elevhälsa och socialtjänst behöver förbättras för en ännu bättre vård. För oss är samarbete en avgörande förutsättning för att vi ska kunna bemöta den ökande psykiska ohälsan.

Men när tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin under en lång tid har försämrats och när 1 200 barn och unga i Skåne inte fick psykiatrisk vård inom 30 dagar blir läget bekymmersamt. Vi hoppas innerligen att Miljöpartiet delar samma uppfattning.

Annons

Under flera års tid har barn- och ungdomspsykiatrin successivt fått mer pengar, men trots detta har de inte kunnat möta det ökade vårdbehovet. Vi har en ohållbar ekvation där den psykiska ohälsan ökar samtidigt som bristen på nyckelkompetenser som psykologer och psykiatriker också ökar.

Därför föreslår vi en lösning, vårdval, som kan skapa fler mottagningar och har möjlighet att attrahera privata aktörer och därmed se till att barn och unga kan få sin vård. Vi är övertygade om att barn- och ungdomspsykiatrin, med ett bredare uppdrag, kan möjliggöra att exempelvis tvärprofessionella team kan se hela människan.

Vi är givetvis glada att Miljöpartiet vill ta debatten och uppskattar deras synpunkter, men vi kan inte låta bli att bli förundrade över deras avsaknad av lösningar. Att samarbeta över huvudmannagränserna är något vi alla vill. Men när 1 200 barn och unga inte har fått rätt vård inom rätt tid blir Miljöpartiet svaret skyldiga till de berörda barnen.

Hvad vilja Miljöpartiet?

Gilbert Tribo (L)

Regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden

Anna Mannfalk (M)

Regionråd och förste vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden

Birte Sandberg (C)

Regionråd och ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden

Annons

Per Einarsson (KD)

Regionråd och ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden

Annons
Annons
Annons
Annons