Mer förnuft och kunskap i debatten, tack

Stadskärnan Artikeln publicerades
En mer centralt placerad högskola kan vara önskvärt, men kommunen kan inte bestämma att den ska flytta in i Galleria Boulevard.
En mer centralt placerad högskola kan vara önskvärt, men kommunen kan inte bestämma att den ska flytta in i Galleria Boulevard.

Många kommunmedborgare, inklusive undertecknad, är bekymrade över utarmningen av citykärnan i Kristianstad. Det finns åtgärder som inte skulle gjorts och politiska beslut som inte skulle tagits. Så är det. Men samtidigt är jag som kommunanställd bekymrad över den bristande kunskap som en del debattörer i ämnet uppvisar vad gäller vilka som beslutar vad, vilka som äger vad och vilka som kan göra vad. Av ren okunskap blir det då inte sällan kommunen som avkrävs allehanda åtgärder de inte har lagligt mandat att hantera.

Låt mig ta några exempel, för enkelhetens skull då från den senaste debattartikeln som publicerades om citykärnan i denna tidning den 22 augusti, skriven av "åtta Kristianstadsprofiler i ett upprop till kommunens politiker". Dessa profiler avkräver kommunpolitikerna nolltolerans mot incidenter i Kristianstad, krafttag mot narkotika, brott, buskörningar och laglösheten i trafiken med mera. Profilerna tycks vara helt obekanta med att brottsbekämpning inte åligger kommunen, utan statliga Polismyndigheten. Sedan kräver profilerna att kommunen ska "aktivera en massa nattvandrare". Kommunen ska fokusera på kärnverksamheter, däremot står det ju profilerna fritt att själva ta initiativ till ett sådant godhjärtat medborgarengagemang, kanske visa gott föredöme genom att själva vandra i täten för dessa nattliga massor som efterfrågas.

... däremot står det ju profilerna fritt att själva ta initiativ till ett sådant godhjärtat medborgarengagemang...

Sedan avkrävs det kommunala bostadsbolaget ABK lösa problemet med tomma lokaler i staden, men varken ABK eller kommunen har stängt butiker, dessutom ägs de tomma lokalerna av privata aktörer som sätter hyrorna, inte kommunen.

Kunskapsbristen slår onekligen i taket i det framförda kravet från de åtta profilerna, att kommunen dels ska tvinga en statlig myndighet, högskolan, att flytta in i Gallerian (som högskolan redan sagt klart nej till som alternativ), dels tvinga ett privat företag Steen& Ström, som byggt och äger Gallerian, att slänga ut sina butiker och trycka in 8 000 studenter.

Lite mer sans, ton, förnuft och kunskap i ämnet kan på sina håll onekligen efterlysas om det ska mynna ut i en konstruktiv diskussion ...

Om kommunen inte servil att ovannämnda krav åtgärdas hotar de åtta profilerna med att flytta från Kristianstad eller starta ett eget lokalt parti som ska fixa det som kommunen inte lyckas med.

Sensmoral: Lite mer sans, ton, förnuft och kunskap i ämnet kan på sina håll onekligen efterlysas om det ska mynna ut i en konstruktiv diskussion om hur vi gemensamt ska kunna bromsa den pågående utarmningen av citykärnan i Kristianstad.

Kommunanställd

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Kristianstadsbladet och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.