Annons

Nu sjösätter vi framtidens socialtjänst – hänsyn till barnens åsikter

Det hinner hända mycket i ett samhälle på 40 år. Det fanns problem i Sverige även 1980 då dagens socialtjänstlag kom, men föräldrar var inte oroliga för att deras barn skulle rekryteras in i kriminella gäng. När samhällsutmaningarna förändras behöver även verktygen förändras.
Socialtjänstlagen • Publicerad onsdag 00:00
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Den nya socialtjänstlagen stärker barns rättigheter, genom att lagen anpassas till barnkonventionen, påpekar M-skribenterna.
Den nya socialtjänstlagen stärker barns rättigheter, genom att lagen anpassas till barnkonventionen, påpekar M-skribenterna.Foto: JONAS EKSTR÷MER / TT

Med den nya socialtjänstlagen, som precis presenterats, ges socialtjänsten de verktyg som krävs för att svara upp mot dagens verklighet. Det nya lagförslaget fokuserar på förebyggande arbete, ökad tillgänglighet och kunskap.

Socialtjänsten ska arbeta mer förebyggande och möta behov innan de blivit för stora. Konkret handlar det bland annat om att fånga upp barn som riskerar att hamna på fel stig i livet liksom barn som inte befinner sig i en god familjesituation.

Annons

Till skillnad från tidigare så kommer den nya socialtjänstlagen tydligt kräva att socialtjänstens verksamhet ska utgå från vetenskap och beprövad erfarenhet samt kontinuerligt följas upp och utvecklas. Att arbeta förebyggande handlar inte enbart om när socialtjänsten gör en insats, det handlar också om vilka insatser socialtjänsten gör och hur de görs.

Att socialtjänsten ska utgå från vetenskap och beprövad kunskap är därmed ett viktigt steg för att säkerställa att det förebyggande arbetet ger resultat.

Socialtjänsten ska kunna erbjuda snabbare hjälp genom att fler insatser kommer kunna undantas från individuell behovsprövning. Förändringen behövs bland annat för att kunna nå personer som annars drar sig för att kontakta socialtjänsten. Samtidigt är det viktigt att poängtera att behovsprövning fortsatt ska vara det huvudsakliga arbetssättet för socialtjänsten.

Moderaterna är Sveriges barnrättsparti. I regeringsställning ser vi nu till att säkerställa att barns bästa alltid står i centrum. I den nya socialtjänstlagen stärks barns rättigheter genom att lagen anpassas till barnkonventionen. Socialtjänsten ska ta hänsyn till barnets åsikter vi bedömningen av vad som är barnets bästa. Barnet har också rätt till information om sina insatser och socialtjänsten ska säkerställa att barnet förstår informationen. Orosanmälningar blir även digitalt sökbara, vilket är något som varit mycket efterlängtat av landets socialsekreterare.

Den nya socialtjänstlagen kommer innebära en stor omställning av socialtjänstens arbetssätt. För att stödja omställningen och det ambitionshöjning som den nya lagen innebär gör regeringen en kompetens- och bemanningssatsning under åren 2024–2028. Det handlar om en historiskt stor satsning på totalt 8 miljarder kronor.

Med den nya socialtjänstlagen sjösätter vi framtidens socialtjänst. Vi moderater lovar inte allt till alla, men vi lovar att se till att den som inte har den egna kraften, att de som hamnar i tillfälliga eller långvariga problem ska få det stöd som behövs. Det är samhällets ansvar.

Johan Hultberg (M)

Riksdagsledamot och gruppledare socialutskottet

Lars Johnsson (M)

Riksdagsledamot för Norra och Östra Skåne

”I den nya socialtjänstlagen stärks barns rättigheter genom att lagen anpassas till barnkonventionen.”
Annons
Annons
Annons
Annons