Nya tankar behövs – sätt solpaneler på kyrktaken

Svenska kyrkan har tagit fram en färdplan för klimatet. Färdplanen beskriver de utmaningar och arbetsuppgifter som Svenska kyrkan delar med alla andra verksamheter. Klimatkrisen berör våra värderingar och gör att vi måste förändra vårt sätt att leva. Vi människor måste därför hjälpas åt att bygga en hållbar framtid. Kyrkans färdplan är ett utmärkt dokument för att kunna arbeta fram en hållbar livsstil inom kyrkan.
Färdplan • Publicerad 26 maj 2023
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
De flesta kyrkorna i Sverige har ett tak som är riktat åt söder och skulle passa alldeles utmärkt för installation av solceller.
De flesta kyrkorna i Sverige har ett tak som är riktat åt söder och skulle passa alldeles utmärkt för installation av solceller.Foto: Stefan Sandström

Färdplanen har utarbetats bland annat mot bakgrund av de ”Biskopsbrev” som skrevs 2014 och 2019.

I brevet från 2014 uppmanades alla församlingar att införa en mer hållbar livsstil. I brevet från 2019 uppmanades alla församlingar att göra konkreta handlingsplaner för en klimatneutral verksamhet senast 2030. I Biskopsbrevet uppmanades alla församlingar att sätta sig in i vad klimatkrisen verkligen innebär samt att samverka med andra för att snabbare finna framkomliga vägar till en hållbar verksamhet.

Färdplanen är ett bra dokument som alla församlingar borde ta till sig och arbeta med. Tyvärr är det så att det inte är tvingande för församlingarna att följa färdplanen. Ett dussintal församlingar inom Lunds stift hade för något år sedan installerat solceller på bland annat församlingshem och andra ekonomibyggnader på tillsammans 70 000 kW. Detta är emellertid en droppe i havet med tanke på alla de byggnader som finns inom Svenska kyrkan och som drar stora mängder energi. Med tanke på den klimatkris som vi nu är inne i och med hänsyn till den stora energianvändning som bland annat krävs för att värma upp våra kyrkor borde insatserna för att minska energianvändningen varit både snabbare och mer omfattande.

De flesta kyrkorna i Sverige har ett tak som är riktat åt söder och skulle passa alldeles utmärkt för installation av solceller. Här säger emellertid kyrkoantikvarierna nej till solceller på kyrkornas tak. Jag tycker att detta är ganska anmärkningsvärt eftersom vi är tvingade att ta till lite ovanliga metoder i en tid då vi måste göra allt vi kan för att så snabbt som möjligt söka nya lösningar på ett svårt problem.

”Jag tror faktiskt också att kyrkans arbete är betydligt viktigare än vad man själv inser inom de kristna samfunden.”

Jag vill se en större aktivitet inom Svenska kyrkan för att skyndsamt kunna ändra på den dagliga verksamheten till en mer hållbar verksamhet.

Jag uppmanar också alla församlingar inom Svenska kyrkan att:

  • Snarast sätta sig in i vad klimatkrisen verkligen innebär.
  • Studera de bibeltexter som handlar om rättvisa och rättfärdighet och om människans roll i skapelsen.

Med den kunskap som dessa punkter ger skulle söndagarnas predikan kunna bli kopplade till de dagsaktuella problem som vi alla står inför. Detta tror jag skulle uppskattas av många.

Jag vill se en mer aktiv och modern kyrka. Efter ett långt liv har jag förstått att kyrkans budskap är viktigt för oss alla. Det är därför frustrerande att den Svenska kyrkan gör så lite för att vi ska uppmärksamma de kristna värdena. Jag tror faktiskt också att kyrkans arbete är betydligt viktigare än vad man själv inser inom de kristna samfunden.

Klimatfrågan är den viktigaste frågan vi har idag att ta ställning till. Svenska kyrkan har därför en mycket viktig roll i att kommunicera detta stora etiska problem. Men tyvärr så märker jag inte av kyrkans klimatarbete i vardagen.

Anders Svensson