Annons

Nytänkande och digitalisering för hållbar äldreomsorg

Omsorgsförvaltningen har på vårt uppdrag i omsorgsnämnden undersökt möjligheterna och effekterna av att byta resursfördelningssystem och vi har därefter beslutat att tills vidare behålla nuvarande system, Skriver alliansens företrädare i omsorgsnämnden i ett svar till Kristina Lindberg (S) 29/1.
Äldreomsorg • Publicerad 10 februari 2020
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vi får inte tro att en modell för fördelningen av resurserna är det som avgör hur verksamheten ser ut.
Vi får inte tro att en modell för fördelningen av resurserna är det som avgör hur verksamheten ser ut.Foto: Gorm, Kallestad

Antalet personer som behöver få del av omsorgen växer de kommande tio åren samtidigt som hela Kommunsverige står mitt i en utmanande ekonomisk situation. Detta ställer krav på oss att vara ansvarsfulla med resurser så att vi kan garantera en hållbar omsorg inte bara i år utan också om tio år. Vi måste klara av att prioritera både en hållbar budget och en god verksamhet med individens behov i centrum. Det är vårt ansvar.

Socialdemokraterna pekar ut ett nytt resursfördelningssystem som lösningen på våra utmaningar framöver. Ett resursfördelningssystem är en modell för att fördela resurser inom verksamheten. Modellen avgör alltså inte vad vi väljer att göra av resurserna i verksamheten eller vilka resurser som finns att fördela. För att möta framtidens utmaningar inom omsorgen måste vi arbeta med kreativa och nytänkande lösningar kring arbetssätt, digitalisering och mycket mer. Vi får inte tro att en modell för fördelningen av resurserna är det som avgör hur verksamheten ser ut.

Annons

Varje dag görs ett enormt arbete av våra medarbetare för att leverera god omsorg till våra äldre och personer med funktionsnedsättningar. Det är i mötet varje dag som den stora skillnaden görs för varje individ. Individens behov i centrum är det som ska genomsyra hela verksamheten och det pågår ett ständigt kvalitetsarbete för att bättre anpassa omsorgen för varje individ som behöver den. En del i det arbetet som särskilt prioriteras i år är genomförandeplaner. Här fokuseras särskilt på kundens eller brukarens delaktighet i sin genomförandeplan. Med det kan vi bättre se till att omsorgen är anpassad efter vad du som individ behöver och att du dessutom ska få vara delaktig i och påverka din omsorg. Detta är bara en av alla viktiga insatser som kan förbättra kvaliteten för individen i den dagliga omsorgen.

I nuläget finns inte förutsättningarna att införa ett nytt resursfördelningssystem. Men även med nuvarande resursfördelningssystem så kommer arbetet med att sätta individens behov i centrum både att drivas vidare och utvecklas. Det arbetet pågår och utvecklas varje dag i verksamheten, i varje möte. Det är vårt ansvar som politiker att säkra en god verksamhet för våra äldre och personer med funktionsnedsättning. Men det är lika mycket vårt ansvar att se till att den verksamheten kan bedrivas med hållbarhet i många år framöver. Då måste vi kunna se längre än till ett resursfördelningssystem som enda lösningen på framtidens utmaningar.

Emelie Nyberg (M)

Ordförande omsorgsnämnden

Lisbeth Thorsson (L)

Ingrid Karlsson (C)

Elsebeth Lemche (KD)

Annons
Annons
Annons
Annons