Annons

Nytänkande och kompetens räddning för församlingen

I härvarande tidning kunde vi nyligen läsa en intervju med kyrkoherden Magnus Sollersten där han målar en något mörk bild av Örkeneds församlings framtid, utifrån i första hand avsaknaden av lekmän till kyrkoråd och kyrkofullmäktige.
Örkeneds församling • Publicerad torsdag 04:00
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Hur ska det blir med Örkeneds församling? Skribenten resonerar. På bilden, Örkeneds kyrka i Lönsboda.
Hur ska det blir med Örkeneds församling? Skribenten resonerar. På bilden, Örkeneds kyrka i Lönsboda.Foto: Lars Ottosson

Övriga formella krav på en församling tecknar han mera optimistiskt. Gentemot detta kan vissa synpunkter redovisas och frågor ställas.

Kyrkoråd och kyrkofullmäktige med sina lekmän är naturligtvis viktiga som stöd och hjälp för kyrkoherden i en fungerande församling. Kyrkan har en omfattande verksamhet utöver den direkta själavården med allt vad som där ingår. Personalförsörjning och arbetsledning på olika nivåer, kyrkobyggnaden och kyrkogården, övriga byggnader, skogar och donationer är exempel på komplexa och viktiga delar att underhålla och slå vakt om.

Annons

Det är inte att kräva, att kyrkoherden skall vara specialist på, och kunnig, vad gäller allt detta. Här bör därför lekmännen med olika kompetenser spela en viktig roll.

Att i en församling med cirka 2 000 medlemmar ha svårt att finna tillräckligt med ledamöter, lekmän, jämte ersättare till kyrkoråd och kyrkofullmäktige tyder på att något är fel. Det kan inte enbart vara församlingsmedlemmarnas ointresse eller tidsbrist som är orsaken härtill. Dagens ungdom föredrar visserligen telefonen och plattan, och detta kan ju resultera i ett visst tapp, allteftersom de äldre faller ifrån. Okunskap om församlingens verksamhet och ställning i samhället kan naturligtvis påverka medlemmarnas intresse att ställa upp.

Även eventuella negativa synpunkter på den nuvarande inriktningen kan ha betydelse. Att partierna går samman och gemensamt nominerar ledamöter kan vara ett sätt att minska det totala behovet av nomineringar. På så sätt borde det också vara lättare att finna intresserade och kunniga ledamöter.

Basen för församlingen är naturligtvis medlemmarna. Man måste därför ha en sådan inriktning, att medlemmarna intresserar sig för all dess verksamhet. Det räcker inte att bara fira gudstjänster enligt gammal tradition, och kanske till och med utöka desamma. Risken är då att besöksantalet alltmer krymper, också i takt med att de gamla och traditionella besökarna faller ifrån.

Att generellt redovisa mindre än 10 besökare vid varje gudstjänst, som många församlingar idag gör, måste vara ett betydligt större bekymmer och problem att lösa, än att finna ledamöter till kyrkorådet. Här gäller det därför att finna och genomföra nya, för församlingsmedlemmarna intressanta aktiviteter även i civilsamhället i stort, såväl i som utanför kyrkobyggnaden. Även rent världsliga aktiviteter kan behöva blandas med det mera religiösa. Man måste finna sådana verksamheter som känns viktiga för medlemmarna, hela vägen från vaggan till graven. 1686 års kyrkolag gäller som bekant är inte längre, även om man bör följa dess reglerade tid för julottan.

Sammanfattningsvis; slopa de partipolitiska nomineringarna, vad gäller kyrkoråd och-fullmäktige och sök istället kompetens, samt nytänkande, vad gäller all församlingens verksamhet i stort.

Olle Nilsson

Opolitisk sanningssägare

”Att generellt redovisa mindre än 10 besökare vid varje gudstjänst, som många församlingar idag gör, måste vara ett betydligt större bekymmer”
Annons
Annons
Annons
Annons