Omsorgen måste våga satsa på välfärdsteknologi

Debatt ,
Webbkameran börjar nu användas i hemtjänstverksamheten runt om i Sverige. Kristianstad har haft ett projekt med ett antal kameror ute bland kunderna.
Foto:Foto
Webbkameran börjar nu användas i hemtjänstverksamheten runt om i Sverige. Kristianstad har haft ett projekt med ett antal kameror ute bland kunderna.

Omsorgen/ Vården och omsorgen har i dag stora utmaningar med den demografiska utvecklingen och den stadigt ökande äldre befolkningen. Dagligen rapporteras det om svårigheter med personalförsörjning, där färre händer tvingas ta hand om fler vård- och omsorgstagare.

Enligt SCB:s prognoser väntas en stor brist på vård- och omsorgsutbildade. Minst 160 000 personer måste rekryteras till äldreomsorgen fram till år 2035. Under samma period beräknas den totala arbetskraften växa med endast 280 000 personer. Så i princip skulle hälften av den totala ökningen av arbetskraften behövas för att tillgodose de framtida personalbehoven inom äldreomsorgen. En ekvation som självklart är omöjlig, eftersom konkurrensen om arbetskraften kommer hårdna i framtiden, där arbeten i vård- och omsorgssektorn får svårt att hävda sig om inget görs. För att motverka bristen krävs stora utbildningsinsatser. Av de som idag slutför utbildningen kommer cirka hälften från Komvux, 40 procent från gymnasieskolan och resterande från arbetsmarknadsutbildning (Amu). För att öka tillgången på vård- och omsorgsutbildade behöver betydligt fler examineras från utbildningen. Men vi måste även börja jobba på annat sätt och hitta nya lösningar som frigör tid för kunden. 

Därför är det hög tid för omsorgsförvaltningen i Kristianstads kommun att fullt ut införa olika tekniska lösningar i verksamhetsutvecklingen. Attityden till de tekniska hjälpmedlen måste ändras och ses som något som tillhör det dagliga arbetet inom vård- och omsorg. Ny innovativ teknik är fantastiskt. Men att använda befintlig teknik på ett innovativt sätt är ännu mer fantastiskt. Webbkameran, som inte är någon ny teknik, börjar nu användas i hemtjänstverksamheten runt om i Sverige. Kristianstad har haft ett projekt med ett antal kameror ute bland kunderna. Detta är alltså ett nytt användningsområde för befintlig teknik. I hemtjänstverksamheten utförs många tillsynsbesök varje natt, vilket är en säkerhet och trygghet för de äldre.

Tyvärr är det många som får sin nattsömn störd vid det fysiska nattliga tillsynsbesöket. Nattillsyn via kamera innebär inte bara ostörd nattsömn utan även minskade kostnader för hemtjänstverksamheten eftersom ingen restid krävs. Tillsynsbesöket kan istället utföras i lugn och ro via en mobil enhet. Detta är endast ett i raden av alla de hjälpmedel som finns i form av tekniska lösningar. 

    Vård- och omsorgssektorn har traditionellt sett varit verksamheter där arbetet utförts för människor, av människor. Så ska det fortsätta att vara, men arbetet kan kompletteras med modern teknik. Den digitala tekniken har utvecklats i stadig takt i andra områden i samhället, men tekniken har långt ifrån nått vården fullt ut. Genom att införa digital teknik så öppnas möjligheter att arbeta på nya sätt, vilket i sin tur kan leda till mindre stress tack vara att tid frigörs, och att det blir färre larm. Tack vare tekniken blir det också högre kvalitet i det personliga mötet. 

    Jag tror på en framtid där omsorgsverksamheterna fullt ut använder möjligheterna med ny teknik. Det är inte längre en fråga OM vi ska implementera välfärdsteknologi i vården och omsorgen. Frågan vi ska ställa oss är HUR vi ska göra och faktiskt våga ta steget fullt ut och våga trycka på startknappen. Startknappen för vårt arbete som ska bidra till bättre vård, omsorg och hälsa för våra medborgare.

    Caroline Hedenström (M)

    vice ordförande i omsorgsnämnden

    Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Kristianstadsbladet och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.