Orsakerna till problemen i Hanöbukten måste kartläggas

Debatt Artikeln publicerades

Nu får man lov att själv genomföra sin egen bilbesiktning!

Nej, det får man ju såklart inte, men företagen får just detta när det gäller utsläpp. Hanöbukten lider och ändå fortsätter vi att låta företagen ha sin egen kontroll av utsläppen. Vem skulle anmäla sig själv till ombesiktning ifall däcken börjar bli slitna? INGEN!

Det finns teknik för att minska utsläpp av föroreningar men idag fortsätter man bara med fler kostsamma undersökningar och nya tillstånd att förorena.

Hur ska vi kunna lösa problemen om man inte vill kartlägga själva orsakerna till att Hanöbukten ser ut som det gör det idag.

Vi anser att myndigheterna troligen inte har haft eller har den kompetens som fodras för att ge de tillstånd till utsläpp i vatten som man har gjort och gör än idag. Tillstånden är baserade på gränsvärden som i sin tur är baserade på hur mycket havet eller våra sjöar förmodas tåla. Detta är bara spekulationer, ingen vet vad Hanöbukten tål eller vad något vattendrag tål.

Havet renar inget utan tar emot tills det blir mättat sedan dör det av gifterna som släpps ut.

Nymölla pappersbruk har nu fått tillstånd att anlägga ett nytt avloppsrör på 3,4 km och ta upp ett av de två befintliga avloppsrören på 3,4 km. I tillståndet kan man inte se hur det detta är tänkt att genomföras.

Vi ser inte heller att man har undersökt vad som finns i de sedimentlager som ansamlats runt avloppstubens utsida. Inte heller hur mycket sediment som ansamlats i röret. Antar vi att endast halva röret är fyllt och har en diameter på 1,5 meter så på 3,4 kilometer blir det cirka 3 000 kubikmeter sediment i avloppsröret. Sediment som ansamlats sen avloppsröret togs i bruk med dåvarande utsläppsvärden. Vad händer med sedimenten när avloppsrören tas upp. Är det tänkt att havet skall fungera som soptipp även för detta?

Principiellt tvärsnitt av Nymölla bruks avloppsrör.
Foto: Skiss: SCSC – Erik Skog
Principiellt tvärsnitt av Nymölla bruks avloppsrör.

Har godkännande myndighet rätt kompetens som ger tillstånd till detta? Inser man vilka risker det innebär att inte kräva en ordentlig undersökning av hur förhållandena ser ut under ytan.

Kjell Andersson

Andreas Vos