Annons

Övervakningen måste hållas under kontroll

Det känns nuförtiden som att varje gång gängkriminaliteten tas upp i debatten så är det bara en tidsfråga innan en representant från regeringen eller oppositionen föreslår färre restriktioner för FRA, SÄPO eller någon annan myndighet när det gäller övervakning.
Signalspaning • Publicerad 9 februari 2022
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
I takt med att jakten på gängkriminella ökar så riskeras också rättigheterna för laglydiga medborgare, skriver debattören.
I takt med att jakten på gängkriminella ökar så riskeras också rättigheterna för laglydiga medborgare, skriver debattören.Foto: Audun Braastad

2008, då FRA-lagen klubbades igenom, handlade det om bekämpning mot yttre hot som terrorism. Idag handlar det om bekämpning mot gängbrottsligheten. Under de tretton år som har gått förbi har restriktionerna blivit färre samtidigt som vikten av övervakningen betonats.

I maj förra året fällde Europadomstolen Sverige för brister i FRA-lagen när det kom till tre punkter: skydd för uppgifter rörande juridiska personer, utbyte av information med andra stater samt oberoende efterhandsgranskning om övervakningens laglighet. Trots dessa brister valde riksdagen senare i november att rösta igenom en ny lagförändring: direktåtkomst till uppgifter för utländska säkerhetstjänster samt tillåtelse för FRA att signalspana även om det inte gäller hot mot Sverige eller svenska intressen. Tidigare samma månad tillsatte också regeringen en utredning om möjligheten till bland annat hemlig övervakning även utan konkret brottsmisstanke.

”Vi kan inte bara ignorera detta genom att säga att vi inte har någonting att frukta så länge vi inte har någonting att gömma.”
Anton Hansson
Annons

Jag förnekar inte att målet bakom dessa förändringar är goda; gängkriminalitet och terrorism är stora problem som måste bekämpas och förhindras, ofta i samarbete med andra nationer. Men samtidigt måste detta göras med respekt för både lagen samt andra personers rättigheter, annars riskerar det att bli ett verktyg för förtryck om det hamnar i fel händer.

Vi kan inte bara ignorera detta genom att säga att vi inte har någonting att frukta så länge vi inte har någonting att gömma. Hamnar detta i mer auktoritära händer kommer en stor andel av oss att ha någonting att gömma.

Anton Hansson

Annons
Annons
Annons
Annons