Annons

Populistiskt och påhittat från SD:s gruppledare

SD:s gruppledare Filip Persson har tidigare gjort debattinlägg med flera felaktiga utspel. Det finns ett behov att bemöta dem för annars kan de komma att uppfattas som sanningar. Om bristerna har berott på okunskap eller om det har funnits ett syfte i att vilseleda våra invånare, det låter jag vara osagt.
Förhandling • Publicerad 11 november 2022
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
SD:s gruppledare uppvisar en låg kunskapsnivå vad gäller revision, revisorer och lekmannarevisorer, skriver Joachim Bengtsson, Moderaterna i Bromölla.
SD:s gruppledare uppvisar en låg kunskapsnivå vad gäller revision, revisorer och lekmannarevisorer, skriver Joachim Bengtsson, Moderaterna i Bromölla.Foto: Johan Nilsson/TT

Utspelen ”det finns en Lekmannarevision i kommunen” eller ”det har funnits med en Lekmannarevisor i förhandlingarna” samt att ”en Lekmannarevisor ingår i revisionen” är egendomliga och felaktiga.

Han skriver att revisionen är en ”opolitisk funktion”. Lagstiftningen skriver däremot att revisorerna är politikens kontrollfunktion. De är nominerade av sina politiska partier, politiskt valda av fullmäktige och de får sitt uppdrag av politiken för att granska och ansvarspröva politiken.

Annons

SD:s gruppledare uppvisar en låg kunskapsnivå vad gäller revision, revisorer och lekmannarevisorer. Han har trots sin kunskapsnivå ändå valt att dra slutsatser som att undertecknad ”riskerar att rasera förtroendet för lekmannarevisionen”. Risken är dock liten för en sådan revision finns inte i Bromölla.

I kommunallag och god revisionssed anges det att fullmäktiges revisorer har endast mandat för att granska kommunens verksamheter samt pröva ansvarstagande och politiskt beslutsfattande i kommunstyrelse, nämnder och bolag. De ska ”vara oberoende när de utför sitt uppdrag vilket innebär att en revisor ska stå fri gentemot det som granskas”.

”Föreningsmöten är som alla vet inte en kommunal verksamhet och är inte heller en kommunal politisk angelägenhet.”

God revisionssed skriver att ”ett absolut oberoende finns inte då vi alla är individer i ett samhälle, i ett socialt sammanhang och med kontakter och relationer till andra”. Vi kan läsa att ”den politiska förankringen i ett parti är en viktig del av en revisors kompetens och att utsedd revisor rekommenderas att följa partiarbetet och att ett åtföljande inte är förbjudet”.

Det stöd som Moderaternas förhandlingsledare önskade sig under förhandlingsprocessen var ett administrativt stöd som följde med vid mötena, vilket partiet samtyckte till, och som han fick.

Det har handlat om informella möten mellan ideella föreningar, läs partier, för framtida möjliga samarbeten. Föreningsmöten är som alla vet inte en kommunal verksamhet och är inte heller en kommunal politisk angelägenhet. Förhandlingarna kan resultera i framtida politiskt beslutsfattande över en kommunal verksamhet. Innan detta skulle kunna ske så har fullmäktige valt nya revisorer.

Ordspråket ”Tala är silver, tiga är guld” borde oftare leda till eftertanke. Jag tror att vi alla vet vilken metall som är mest värdefull men SD:s gruppledare valde genom sina utspel den minst värdefulla.

Joachim Bengtsson, Moderaternas förhandlingsstöd, förtroendevald revisor

Annons
Annons
Annons
Annons