Rädda demensboendet på Axeltorp

Debatt • Publicerad 16 augusti 2004

Många insändare och debattartiklar har tagit upp omsorgspolitiken i Kristianstad. Utan undantag är skribenterna kritiska och oroliga inför det som sker i vår kommun. Oron gäller om antalet platser för personer med demenssjukdomar och om antalet korttidsplatser kommer att räcka till i framtiden.

Alla platser behövs oavsett boendeform enligt moderaternas uppfattning.

Behovet av platser för personer med demenssjukdomar ökar stadigt. Den 28 juli var det 37 personer som väntade på en plats i ett demensboende, 6 personer väntade på en plats i ett vanligt särskilt boende och 2 personer väntade på boende i servicelägenhet (Sommarro). Samtidigt fanns det inga lediga platser att tillgå!

Samtliga 45 personer har biståndsbeslut. Vård och omsorg sker nu med hjälp av anhöriga, hemtjänst, hemsjukvård, eller ett boende på en korttidsplats.

Trots alla goda insatser som görs av personal och anhöriga så saknas fullständig trygghet. Anhöriga ställer sig frågorna blir det någon plats och i så fall var är den belägen?

Tryggheten för de anhöriga infinner sig först, när omsorgstagaren flyttar in på ett boende för demenssjukdomar eller ett särskilt boende.

Behovet av platser för korttidsboende kvarstår. Alla korttidsplatser behövs! Insatserna som personalen gör på kommunens korttidsboenden i samverkan med anhöriga och i en del fall även med Region Skåne imponerar. Den växelvård som möjliggör en viktig avlastning för de anhöriga är viktig. Under avlastningstiden kan det övriga sociala livet fungera.

Även ur kommunalekonomisk synpunkt är det klokt att behålla korttidsplatserna, alternativet är inte den ordinarie bostaden för omsorgstagaren. Utan alternativet är i de flesta fall ett boende i särskilt boende eller ett boende för personer med demenssjukdomar.

Vid ett par tillfällen i sommar har jag träffat anhöriga till omsorgstagarna. De anhöriga betonar betydelsen av att orka med sina dubbla roller, att ena veckan vara vårdare och maka/make, samt nästa vecka kunna vara mormor/morfar, kunna spela bridge, ha tid hos tandläkaren med mera.

Politiska viljeinriktningar läggs fram i budgetarbete, motioner och yrkanden i nämnder styrelser enligt kommunallagen. Varje skattekrona från våra medborgare skall hanteras med största ansvar. Detta oavsett om skattekronan har genererats via staten, regionen eller kommunen.

I en högskattekommun som Kristianstad är detta särskilt viktigt att beakta. Varje kommuninvånare skall kunna ställa sig frågan, nyttjas avgifter och skatter på ett optimalt sätt i den kommunala verksamheten?

Kommunens invånare skall få god kommunal service. Det är inget självändamål att kommunen skall vara enda leverantör av alla tjänster. Ett nytänkande behövs omgående för att lösa kommande kommunala uppgifter, för en ständigt växande och åldrande befolkning.

I de budgetplaner som den borgerliga oppositionen, skissar kommer vi att hålla fast vid våra tidigare ställningstaganden. Vi kommer att lägga en budget som slår vakt om korttidsplatser och med fortsatta möjligheter för Axeltorp att fortsätta att ge en god vård för personer med demenssjukdomar.

I majoritetens planering för år 2005 ingår inte Axeltorp. Samtidigt som behovet av platser för personer med demenssjukdomar hela tiden ökar, skall 32 personer lämna sitt invanda och trygga boende på Axeltorp årsskiftet 2004 - 2005. Anhöriga, personal och nätverk är oroliga och det med all rätt!

Flyttning av personer med demenssjukdomar är en svår och känslig process. De boende på Axeltorp tillhör våra allra sköraste omsorgstagare. Omsorgstagare som under sina yrkesverksamma liv betalat sin skatt och gjort rätt för sig förtjänar en värdig behandling på ålderns höst.

Det ställs stora krav på utbildning för personal, lokaler och miljöer måste vara anpassade för personer med demenssjukdomar.

Enligt moderaternas uppfattning klarar inte omsorgsförvaltningen av att skapa de platser som behövs före årsskiftet.

Vi ser inte heller hur utbildningsinsatserna skall kunna hinna genomföras på den korta tid som återstår. Axeltorp ger sedan tio år en väl vitsordad vård, till ett bra pris jämfört med de kommunala driftsformerna.

Den 23 november har kommunfullmäktige i Kristianstad sitt budgetfullmäktige. Då är det mindre än två år till nästa val.

Moderata samlingspartiet kommer vid budgetfullmäktige, att tillsammans med våra samarbetspartners folkpartiet, centerpartiet och åhuspartiet, att lägga en budget som präglas av respekt för omsorgstagare med anhöriga.

En budget med budskapet, "alla platser behövs oavsett boendeform!"

Oppositionen välkomnar andra partier att ansluta sig till en budget som skärskådar verksamheterna samtidigt som bästa möjliga omsorg ges för våra omsorgstagare.

SAXO
Så här jobbar Kristianstadsbladet med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.