Rädda Region Skånes ekonomi

Debatt • Publicerad 26 maj 2005

Rubriken i Sveriges landsting och kommuners branschorgan Dagens Samhälle var tydlig; "Region Skåne får ekonomiskt bottenbetyg".

För oss i de borgerliga partierna i Allians för Skåne bekräftar detta att Skåne behöver en politik som vågar stimulera privata, kooperativa och ideellt drivna alternativ, snarare än en politik som motarbetar och hindrar en sådan kvalitetsutbyggnad. Vi är övertygade om att mångfald inte bara är bra på papperet utan även i verkligheten – ute i det dagliga arbetet i sjukvården.

Mångfald och alternativ gör vården bättre och mer effektiv även för den offentligt producerade vården och den personal som arbetar där. Detta skapar också större möjligheter för en vård där patienterna får mer att säga till om.

Men tyvärr har det socialistiska styret i Region Skåne haft mer fokus på att driva en ideologiskt och partitaktiskt präglad debatt kring sjukvården. Majoriteten värnar framför allt systemet framför patienternas behov.

Och på område efter område ser vi hur socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet har tappat fotfästet. Under deras styre har Region Skåne drabbats av den sämsta betalningsförmågan av alla landsting och regioner i Sverige.

Inte överraskande efterlyser därför revisorerna i regionen ett effektivare ledarskap och en grundlig analys av kostnadsutvecklingen.

Av alla regioner och landsting är det bara Region Skåne som har en negativ soliditet. Och situationen försämrades ytterligare under förra året. Detta betyder att de samlade skulderna nu överstiger tillgångarna.

Tittar vi på pensionsskulden så ligger den på 12920 miljoner kronor. Tidigare har pengar satts undan till pensionerna men detta görs inte längre. Och eftersom inga medel finns avsatta blir det framtida generationer som får betala notan.

Om den del av pensionsskulden som redovisas som en ansvarsförbindelse räknas in ligger den negativa soliditeten på hela -143 procent. Och även om regionens pensionsskuld på 13 miljarder kronor inte skulle räknas in stannar ändå 2004 års siffra på -15 procent. Detta är en försämring på 4 procent.

Tyvärr kan vi också konstatera att den socialistiska majoriteten har spräckt målet för sjukfrånvaron. Den totala sjukfrånvaron har ökat med 10 procent från 2000 (från 25,3 dagar per anställd till 27,9 dagar).

Bristen på ledarskap från s, v och mp får stora följder för hälso- och sjukvården eftersom den står för större delen av regionens budget.

I dag kan till exempel inte sjukhuscheferna verkställa beslut eftersom man inte vet vilka befogenheter som gäller. Majoriteten sänder dubbla signaler.

Vi kan bara konstatera att revisorerna redan i september ansåg att det måste till "kraftfulla åtgärder" och att detta måste ske "omgående".

Majoriteten har ständigt hävdat att "ekonomin är överordnat allt". Denna i sig tvivelaktiga levnadsregel har i dag bara blivit en omskrivning för att man har låtit vården ta stryk genom ekonomiska besparingar och ekonomisk ineffektivitet.

Majoriteten har ropat sig hes om att "ekonomin är överordnat allt!", men det är patienterna som drabbas av denna politik. Och det är personalen som drar det kortaste strået med en sådan personalpolitik.

Vi i Allians för Skåne har redan tidigare presenterat gemensamma budgetförslag som skulle kunna råda bot på majoritetens kortsiktighet och oförmåga att leda Region Skåne.

Men tyvärr har inte majoriteten vare sig velat eller orkat med att bryta upp från sitt planekonomiska synsätt.

Jerker Swanstein (m)

Marita Sander-Schale (fp)

Berit Wirödal (kd)

Katarina Erlingson (c)

SAXO
Så här jobbar Kristianstadsbladet med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.