Rädda Tassebo

Debatt Artikeln publicerades

Kommentar till Kristianstadsbladets nyhetsartikel ”Tassebo kan tvingas stänga” (20/7).

Länsstyrelsens djurskyddsinspektör Linnea Stålhandske har synpunkter på bristerna i lokalen. Dock nämns inte med ett enda ord katternas status; om de verkar friska eller om de verkar trivas.

Jag har vid ett flertal besök på Katthemmet Hildas Tassebo och sett hur personalen med stor kärlek ägnar sig åt katterna och efter bästa förmåga och med sina knappa resurser försöker att hjälpa dessa utslängda katter till ett värdigt liv. Jag har sett med vilket tålamod de medicinerat sjuka katter. Den som har katt vet hur svårt det är att få en katt att ta medicin.

  Jag upplevde själv vid ett av mina besök på katthemmet, att när en katt som nyligen kommit till katthemmet visade sig vara sjuk och inte ville äta, så körde man den skyndsamt till Djursjukhuset i Hässleholm. Man bekostade inläggning och sjukvård, trots katthemmets snabba insatser gick katten inte att rädda.

  Vad detta kostade katthemmets knappa resurser vågar jag inte tänka på. Hur många katter får en sådan omvårdnad hos privata kattägare? Katthemmet ser också till att de vuxna katter som finns på Katthemmet så snart som ekonomin tillåter det blir kastrerade och även vaccinerade.

  Dessa åtgärder borde enligt min mening väga tyngre i vågskålen för katthemmets överlevnad än de lokalbrister som djurskyddsinspektören påtalat.

  Jag har varit på Katthemmet vid ett flertal tillfällen och sett vilka fantastiska insatser som personalen gör och även upplevt hur mycket kärlek och omtanke som dessa katter får. Alternativet för de katter som omhändertagits är ett liv i svält och umbäranden.

  Eftersom katthemmet är helt beroende av frivilliga insatser och frivilliga bidrag skulle det vara till stor hjälp om alla som älskar djur – jag tror och hoppas att det är många – vill bidra med en slant liten eller stor kan sätta in pengarna på katthemmets postgirokonto 5653407.

  Tänk om kommunen kunde avsätta ett litet belopp i månaden till att hjälpa dessa vardagshjältar på Tassebo att förbättra verksamheten!