Annons

Redan gjort mycket under våra första 100 dagar

Det har gått drygt hundra dagar sedan treklövern, bestående av moderater, kristdemokrater och liberaler, bildade styre i Region Skåne. Vi stod och står inför stora utmaningar, inte minst inom hälso- och sjukvården, där ett av våra viktigaste fokusområden är att öka tillgängligheten och minska köerna. Det är tidigt i mandatperioden och vi har faktiskt redan åstadkommit en hel del.
Planer • Publicerad 9 maj 2023
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Det sker mycket annat inom skånsk hälso- och sjukvård.
Det sker mycket annat inom skånsk hälso- och sjukvård.Foto: Johan Nilsson/TT

När det gäller tillgängligheten kan vi konstatera att vårdköerna i Region Skåne var på nedgång fram till 2020. Då drabbades världen och även Skåne av covid 19-pandemin. Den medförde att trycket på sjukvården ökade kraftigt. Det innebar också, trots heroiska insatser av medarbetare i Region Skåne, att den positiva trenden bröts – köerna ökade igen. Det skall absolut inte ses som någon ursäkt utan bara en förklaring.

Treklöverns mål är nu att återigen korta vårdköerna och öka tillgängligheten!

Annons

Vi arbetar på flera fronter. Vi inför system som skapar öppenhet och konkreta incitament för att korta köer, till stöd för såväl vården som den enskilde patienten. Den 1 februari tillträdde också en särskild ”kögeneral”, ett av våra vallöften. Detta innebär en bättre överblick över väntande patienter och en bättre samordning av resurserna.

Redan nu kan vi se en tendens till ökad produktion, det vill säga att fler patienter blir behandlade och opererade.

Även vad gäller den totala kön till sjukvård syns en försiktig trend nedåt, men det krävs fortsatta kraftsamlingar.

”Vi är som sagt bara i början av mandatperioden, men vi har redan åstadkommit mycket och vi kommer att fortsätta vårt arbete på skåningarnas sida!”

Det sker mycket annat inom skånsk hälso- och sjukvård. Här vill vi ge tre exempel.

  • Hälso- och sjukvårdsnämnden har fattat beslut om att införa SMS-livräddning i Skåne. SMS-Livräddning innebär att HLR-utbildade (Hjärt- och Lungräddning) medborgare kan skriva upp sig i ett register och bistå en medmänniska som drabbas av hjärtstopp.
  • Treklövern satsar också mer på och sprider verksamheten med mobila team. I korthet innebär det att patienten vårdas i hemmet och läkare och sjuksköterskor, från sjukhus, primärvård och kommun, kommer hem till den enskilde. Det ökar tryggheten för patienten samtidigt som platser på sjukhusen frigörs för andra patienter. En fortsatt utbyggnad kommer att ske i första hand i de östra delarna av Skåne under 2023.
  • En tredje reform som vi önskar nämna här är så kallad ”Case load” inom förlossningsvården. Det handlar om att en gravid kvinna ges möjlighet att ha tillgång till samma barnmorska från mödravårdscentralen till själva förlossningen. Möjligheten skall ges framför allt till kvinnor som lider av förlossningsoro och syftet är att minska den oron och att öka tryggheten.

Vi är som sagt bara i början av mandatperioden, men vi har redan åstadkommit mycket och vi kommer att fortsätta vårt arbete på skåningarnas sida!

Anna Mannfalk (M), regionråd

Anders Lundström (KD), regionråd

Gilbert Tribo (L), regionråd

Annons
Annons
Annons
Annons