Annons

Relationsvåldet en jämställdhetsfråga som berör alla

I dagens Sverige, ett land som stoltserar med sin jämställdhet, finns en mörk verklighet som ofta förblir osynlig. Våld i nära relationer drabbar både kvinnor och män, och det är hög tid att vi erkänner detta problem och arbetar för en förändring i lagen som skyddar alla, oavsett kön.
Våld i nära relationer • Publicerad 16 juni 2024
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Statistiken visar att kvinnor oftare rapporterar våld i nära relationer, men det betyder inte att män inte utsätts. Många män väljer att inte tala ut på grund av skam eller rädsla för att inte bli trodda.”, påpekar skribenten.
”Statistiken visar att kvinnor oftare rapporterar våld i nära relationer, men det betyder inte att män inte utsätts. Många män väljer att inte tala ut på grund av skam eller rädsla för att inte bli trodda.”, påpekar skribenten.Foto: lolostock

Våld i nära relationer är inte begränsat till ett kön. Både män och kvinnor kan vara offer för fysisk, psykisk och emotionell misshandel. Det kan vara svårt att förstå hur någon kan skada den person de säger sig älska, men våldets mekanismer är komplexa och rotade i makt och kontroll. Vi måste inse att könet på offret inte minskar smärtan eller allvaret i situationen.

Statistiken visar att kvinnor oftare rapporterar våld i nära relationer, men det betyder inte att män inte utsätts. Många män väljer att inte tala ut på grund av skam eller rädsla för att inte bli trodda. Denna tystnad förstärker den felaktiga uppfattningen att män inte kan vara offer för våld i hemmet, vilket ytterligare försvårar för dem att söka hjälp.

Annons

För att kunna skydda alla offer, oavsett kön, måste vi förändra lagstiftningen och öka medvetenheten om att våld i nära relationer är en fråga som berör hela samhället. Lagar måste vara könsneutrala och utformade för att ge stöd och skydd till alla som drabbas. Detta inkluderar bättre resurser för både kvinnor och män som behöver skydd och hjälp att komma ur destruktiva förhållanden.

Sverige är känt för sitt engagemang i jämställdhet, men vi kan inte vara ett verkligt jämställt land om vi inte erkänner och hanterar våld i nära relationer på ett sätt som inkluderar alla. Att ignorera manliga offer är inte bara en fråga om könsdiskriminering, utan en fråga om mänskliga rättigheter. Alla förtjänar att känna sig trygga i sina hem och relationer.

Vi måste också arbeta för att förändra samhällsnormer och attityder som bidrar till våld i nära relationer. Genom utbildning och ökad medvetenhet kan vi skapa en kultur där våld aldrig accepteras, och där alla offer känner sig trygga att söka hjälp.

För att uppnå verklig jämställdhet måste vi erkänna att våld i nära relationer är en universell fråga. Vi måste stå upp för alla offer och arbeta för en förändring som skyddar och stöder dem. Sverige kan och bör leda vägen i denna viktiga fråga, för ingen ska behöva leva i rädsla i sitt eget hem.

Fredrik Andersson

Vålds- och jämställdhetsanalytiker

”Att ignorera manliga offer är inte bara en fråga om könsdiskriminering, utan en fråga om mänskliga rättigheter.”
Annons
Annons
Annons
Annons