Annons

Rena Sovjetfasoner kring väghållningen i byn

Samhällsbyggnadsnämnden i Osby kommun en byråkratisk vindflöjel. Osby kommun har tidigare avskaffat barn- och utbildningsnämnden, vars ärenden nu behandlas direkt i kommunstyrelsen.
Livet i Hökön • Publicerad 16 juni 2024
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Hökön har inte blivit plogat i vinter. Turerna kring väghållningen i byn går vidare och kritiseras i texten.
Hökön har inte blivit plogat i vinter. Turerna kring väghållningen i byn går vidare och kritiseras i texten.Foto: Privat

Därest okunskap, velighet, oförmåga till ekonomiskt tänkande och ett överdrivet byråkratiskt handlande, fullt i klass med gamla Sovjetunionen, utgör grund för att avskaffa en kommunal nämnd enligt ovan, lever samhällsbyggnadsnämnden på övertid, politisk sådan.

Åtminstone de ärenden som presenterats i denna tidning uppfyller väl kvalifikationerna för ett dylikt avskaffande, med en centerpartistisk ordförande, som uppenbarligen har svårt med sin politiska hemvist.

Annons

Nu har vi återigen, i härvarande tidning, kunnat läsa om den i Hökön avsomnade vägföreningen, gentemot vilken kommunen i vinter ”kraftfullt” men tanklöst agerat. De formellt ifrågasatta utbetalningarna som beskrivs i tidningen avser ersättning för faktiskt utfört vägunderhåll till en lokal entreprenör enligt urminnes hävd.

Säkerligen det billigaste sättet, men inte helt i linje med nya byråkraters tänkande, vad avser såväl tjänstemän som politiker oaktat färg. Och nu tänker politikerna visa kraft och beslutsamhet, fullt i nivå med det arvode man uppbär, dock i vanlig ordning, helt utan någon ekonomisk konsekvensanalys, vad gäller kommunens kostnader, och naturligtvis utan alternativa lösningar.

Och här åberopar man i vanlig ordning lagen. Tidigare har man dock visat att man inte ”behöver” följa lagen, därest densamma ger ett omöjligt och oönskat resultat för kommunen. Jag tänker då i första hand på de kommunala bidragen till Borgen i Osby och Granada i Lönsboda. Att följa lagen, skulle här ha inneburit ett infriande av borgensåtaganden i storleksordningen 15 miljoner kronor, vilket till och med bet på nämndens ordförande Magnus Augustsson.

Man har nu gjort det enkelt för sig, och beslutat, att med hjälp av Lantmäteriet, som är känt och beryktat för sina höga kostnader, bilda en ny och aktuell vägförening i Hökön , med nya delägare, andelstal med mera. Huruvida sedan skötseln kan ske med hjälp av statliga och kommunala bidrag samt utdebitering återstår att se. Förrättningen kommer säkert att kosta flera hundra tusen kronor, att betalas av delägarna, bland vilka kommunen kommer att ingå med en större andel.

Varför inte istället bara låta den gamla avsomnade vägföreningen gå i graven, utan gravöl, och sedan låta kommunen, som stor fastighetsägare i byn, med brandstation, gamla skolan med flera ha hand om skötsel och underhåll, helt utan den byråkrati, som man tyvärr tycks älska uti centralortens huvudkontor. Jag är också övertygad om att detta skulle bli det billigaste alternativet, och här kan ju kommunen använda samma motivering, som när man struntade i lagen, vad gäller Borgen, om detta visar sig nödvändigt.

Olle Nilsson

Opolitisk sanningssägare

”Varför inte istället bara låta den gamla avsomnade vägföreningen gå i graven, utan gravöl, och sedan låta kommunen, som stor fastighetsägare i byn, med brandstation, gamla skolan med flera ha hand om skötsel och underhåll”
Annons
Annons
Annons
Annons