S hade gjort skillnad för äldre

Debatt • Publicerad 7 januari 2012

Med socialdemokratisk majoritet i Kristianstads kommun hade välfärden fortsatt att utvecklas. Med borgerlig majoritet i fem år ser vi i stället viss avveckling eller stagnation.

Med S-politik hade verksamheten i omsorgsnämnden sett annorlunda ut, då hade medborgaren varit i fokus framför den privata marknaden.

Det hade funnits mer personal på våra äldreboenden. Vi har i varje budget haft resurser för fler händer i vården. Fler och fler på våra äldreboenden har stora fysiska omvårdnadsbehov och många har utvecklat en demenssjukdom som kräver speciell omsorg. Trots att behoven har ökat har personalen minskat sedan 2006.

Personalen är resursen i vård och omsorg. En vård och omsorg med hög kvalitet kräver personal med hög kompetens som upplever delaktighet och har en trygg arbetsplats. Fler hade haft en trygg anställning genom en tillsvidare anställning och heltid med möjlighet till deltid.

Vi hade inte haft något som kallas för utmaningsrätt där vem som helst kan utmana på driften av äldreboende. Utmaningar och upphandlingar innebär bara oro för boende, anhöriga och personal och ökade kostnader för kommunen. Amalia och Stafvre är lysande exempel på detta.

Vi hade i stället skapat profilboenden med extra fokus på till exempel utevistelse, kultur och andra aktiviteter.

Det hade funnits boende för äldre och funktionsnedsatta efter behov. Vi vet att det behöver öppnas stängda lägenheter i äldreboende och byggas bostäder som är anpassade.

I dag får många stanna kvar på sjukhuset, det finns inte plats på korttidsboende. Där är fullbelagt, där väntar man på en lägenhet i något äldreboende. Denna obalans kostar omsorgsnämnden över två miljoner kronor extra.

Vi tycker att det är en rättighet för äldre att snabbt få ett boende när man har ett behov. Vi tycker att det är en rättighet för yngre funktionsnedsatta att slippa bo på äldreboende. Trygghetsboendet i Åhus hade varit inflyttningsklart och eventuellt fler på gång.

Vi hade utvecklat stödet till närstående vårdare med fasta avlösningsteam och växelvårdsplatser. Ett känt ansikte kan vara förutsättningen för att använda insatsen och orka vidare.

Vi hade utvecklat den kommunala hemtjänsten, genom att öka den enskildes inflytande över insatserna.

Öka tryggheten genom att i stort sett samma personal kommer. Beviljade insatser utförs och man betalar för den tid insatsen tar.

Genom fritt val kan man välja annan utförare av hemtjänstinsatser än kommunen. De borgerligas mål är att antalet timmar som utförs av någon annan än kommunen ska öka. Så har inte skett i den utsträckning man önskat. Därför har turordningsregeln införts. Väljer man inte utförare blir det företagen som i turordning får uppdraget.

Turordningsregeln kan ge ökade kostnader och den kommunala hemtjänstorganisationen kan slås sönder. Vi vill behålla en bra och effektiv kommunal organisation med hög kvalitet.

Vi vet att närhet till social gemenskap bland annat i samband med måltider är en av förutsättningarna för att uppleva god hälsa. Mötesplatser bör därför finnas som en naturlig del i närområdet. Vi hade utvecklat våra mötesplatser och inte avvecklat.

Den enskilt viktigaste frågan handlar om jobb och en meningsfull fritid. Vi hade arbetat för att de kommunala förvaltningarna tar ett större ansvar och anställer personer med funktionsnedsättning.

En socialdemokratisk majoritet i vår kommun hade inneburit skillnad.

INTERNAL INTERNAL
Marianne Eriksson, Bo Kron, Jessi Norén, Tommy Carlsson, Birgitta Book, Abdikajse Aynan, Feim Fetahu
Så här jobbar Kristianstadsbladet med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.