Annons

Så ska Skånes elpriser sänkas

Något måste göras åt Skånes höga elpriser som med nuvarande system sannolikt närmast kommer att explodera den kommande vintern. Det behövs en konkret handlingsplan från våra politiker.
Elbrist • Publicerad 5 augusti 2022
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Låt de 34 miljarder som Svenska kraftnät dragit in på kapacitetsavgifter till och med mars i år gå tillbaka i form av subventioner till dem som har högst elpris, tycker debattören.
Låt de 34 miljarder som Svenska kraftnät dragit in på kapacitetsavgifter till och med mars i år gå tillbaka i form av subventioner till dem som har högst elpris, tycker debattören.Foto: Stina Stjernkvist/TT

Till exempel enligt nedanstående tre punkter:

Punkt 1: Avskaffa omgående våra fyra elområden så att alla i hela Sverige får betala samma pris för en kWh el. De fyra elområdena infördes så sent som år 2011 på förslag av Svenska kraftnäts dåvarande generaldirektör Mikael Odenberg (moderat före detta försvarsminister). Sverige kan självklart återgå till ett gemensamt elområde som vi var före år 2011. Och därmed ta bort våra inhemska eltullar.

Annons

Detta gemensamma, och solidariska, elpris skulle kraftigt sänka det skånska elpriset även om resten av Sverige kanske får ett något högre pris. En majoritet av våra partier i region Skåne verkar ställa upp på detta. Bra! Men det är mer tveksamt vad partierna på riksnivå vill. Något att beakta vid kommande riksdagsval!

Punkt 2: Revidera prissättningssystemet i en riktning som till exempel förre vd:n för Eon, Bengt Ekenstierna, framförde i en intervju i SR för någon månad sedan. Och som även Patric Englund var inne på i sin insändare. Nämligen genom att ha två prissättningssystem. Där den el som både produceras och förbrukas i Sverige prissätts efter verkligt svenskt produktionspris. Medan den mindre andel som importeras/exporteras prissätts efter respektive lands pris.

Detta borde sänka hela det svenska snittpriset radikalt.

”Problem är till för att lösas. Och de går oftast att lösa.”

Punkt 3: Genomför, i väntan på punkt 1 och 2, akuta elprissubventioner inför vintern. Det finns ju prejudikat från förra vintern. Men vikta subventionerna så att de som har högsta elpriser, skånska företag och privatpersoner, får mest subventioner. Så var det inte förra vintern där alla oberoende av om elpriset var 30 öre/kWh eller 300 öre/kWh fick samma subvention. Och gör subventionerna större.

Pengar finns hos Svenska kraftnät som fram till och med mars i år har dragit in ofattbara 34 miljarder på sina så kallade kapacitetsavgifter, i verkligheten inhemska eltullar. Faktum är att Svenska kraftnät själva betecknar dessa pengar som en skuld som skall betalas tillbaka!

Problem är till för att lösas. Och de går oftast att lösa. Så kan vi få se lite konkret handlingskraft från vår regering och våra riksdagspolitiker!?

Lars-Göran Johansson

Annons
Annons
Annons
Annons