Annons

Satsa på skolan nu! Det blir bara dyrare sedan

Vi som arbetar i Hässleholms kommuns skolor har fått till oss att kommande år behöver skolorganisationen “slimmas ner” ännu mer. Alltså fortsätta ett sparande som har pågått ett antal år nu.
Skola • Publicerad 14 september 2023
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Eva-Marie Lidén från Sösdala oroar sig för ytterliga besparingar på skolverksamheten i Hässleholm.
Eva-Marie Lidén från Sösdala oroar sig för ytterliga besparingar på skolverksamheten i Hässleholm.Foto: Jonas Ekströmer/TT

Nu har det gått några veckor in på höstterminen och vi som arbetar i skolvardagen möter elever med glada leenden och driv att lära. Men vi möter också elever som har ont i magen, som känner press, som är oroliga och ett antal elever på våra skolor kommer sällan eller aldrig till skolan. Mycket arbete läggs på att förebygga, stödja och hjälpa – men det får inte kosta.

Undertecknad läste en intervju med Sofia Elmgren, utbildad lärare och rektor som arbetat inom skolan i nästan 20 år.

Annons

Hon menar att läromiljön behöver förändras och problem behöver identifieras och hanteras när de uppstår för att eleverna ska trivas och lyckas i skolan. Hon menar också att det är av yttersta vikt att de förslag till förändring vi erbjuder förankras med eleven. Skolan behöver så tidigt som möjligt fånga upp elever och sätta in rätt stöd och insatser, och det måste få kosta.

Jag håller med. Under min nu pågående utbildning till speciallärare har jag möjlighet att ta del av mycket forskning som stöder det Sofia Elmgren säger. Även den litteratur vi läser ger inblick i arbete kring elever i behov av stöd på grund av olika orsaker, stöd som eleverna enligt skollagen har rätt till. Hur det ska bli med det i Hässleholms skolor när vi nu ska spara ännu mer vet ingen. Inte blir det bättre med mindre resurser, stressade lärare och större elevgrupper, vilket lätt blir resultatet av sparbeting i skolan som många av oss har erfarenhet av.

Sofia Elmgren säger också i intervjun att: “Ett tydligt förebyggande och främjande arbete på våra skolor är av yttersta vikt för att elever inte ska hamna i psykisk ohälsa.” I arbete med att förbygga ohälsa är samverkan mellan skola, socialtjänst, BUP, elevhälsan och hemmet en viktig del. Dessutom sparar man pengar på sikt, då elever som får stöd och hjälp att klarar skolan, kan gå vidare till studier/arbete eftersom de nu har verktyg att klara det.

I Skollagens 4§ kan vi läsa: “Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära... I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.” Detta är ur skollagen, något vi måste följa, politikernas jobb är att se till att vi har resurser tillräckligt att kunna följa lagen.

I en annan artikel där Sofia Linder, projektledare inom socialförvaltning i en svensk kommun, intervjuats säger hon att: “En lyckad skolgång skyddar mot psykisk hälsa längre fram i livet”.

Forskning visar att en av de starkaste skyddsfaktorerna för barn och unga är att kunna gå ut grundskolan med godkända betyg.

Detta är, enligt forskning, den enskilt viktigaste skyddsfaktorn för att unga ska lyckas i livet genom att hitta sin plats i samhället, få arbete och därmed försörjning. Det säger forskningen, svensk skola ska vila på vetenskaplig grund och forskning. Då måste politiker i skolförvaltning och kommun också satsa på skolan. Vi har inte råd att inte ge barn och unga det de behöver för att klara skolan, utvecklas som individer och förbereda sig för vuxenlivet. Det vi satsar nu, slipper vi som större utgifter sen när unga mår dåligt, känner sig misslyckande och lever med en låg självkänsla.

Kommunpolitiker i Hässleholm, visa att ni bryr er om våra barn och unga, satsa på skolan, nu!

Eva-Marie Lidén

Annons
Annons
Annons
Annons