Sätt ner foten mot fossilgas i Åhus

Debatt ,

I San Foca på Italiens klack är motståndet stort mot bygget av en mega-pipeline för fossilgas, Trans Adriatic Pipeline (TAP).

Lokalbefolkningen oroar sig för föroreningar av de otroliga landskapen och havet omkring dem. I dag (14 november) har Europeiska Investeringsbanken möte, och de står inför ett beslut om ett enormt lån till TAP. Ett lån som måste stoppas.

Bolagen som driver på bygget av TAP bryr sig varken om lokalbefolkningen eller om klimathotet. Som vi alla vet måste alla fossila bränslen fasas ut för att vi ska lyckas bromsa klimatförändringarna - och det gäller även fossilgas. Fluxys och Enagas är två av bolagen som till varje pris driver på bygget av TAP i Italien, Grekland och Albanien. Tillsammans har de ett dotterbolag, Swedegas.

Swedegas planerar att bygga en terminal i Åhus hamn för att importera fossilgas till Sverige - en så kallad LNG-terminal (LNG = Liquid Natural Gas, det vill säga flytande fossilgas). Detta måste vi sätta stopp för!

    Tillsammans kan vi kontakta miljöförvaltningen, hamnen och lokalpolitikerna för att ifrågasätta bygget. Jag tycker att Åhus ska satsa på något som håller på sikt, och som skapar det Åhus vi vill ha - satsa på förnybart och hållbart i stället.

    Olivia Linander

    tidigare gymnasieelev vid Söderportgymnasiet & Åhusbo (som nu jobbar med miljöfrågor på annan ort)