Annons

Se och lär från estniska skolan

Studiero, läroböcker och frihet för höjt studieresultat i Kristianstads skolor.
Lärande • Publicerad 4 augusti 2022
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Att läsa text på papper eller i en bok förbättrar studieresultaten, enligt debattören.
Att läsa text på papper eller i en bok förbättrar studieresultaten, enligt debattören.Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Det viktigaste för förbättrat studieresultat i svensk skola är studiero. För utan studiero fungerar ingenting. Den enskilde eleven får svårt att fokusera på aktuell uppgift med störningsmoment runt omkring. Det gäller för alla att tänka: hur vill jag ha min studiesituation och visa den hänsynen mot mina studiekamrater.

Enligt ett flertal forskare, som läkare och forskare Anders Hansen, så ökar studieresultat genom att läsa text på papper eller i bok. Boken kan man ta med sig och läsa på annan plats och när det passar. Det är vilsammare för ögonen att läsa text på papper. Som en jämförelse så läses nästan all text på högskolenivå i böcker. Läxor möjliggör att läsa text och göra uppgifter på annan plats än under lektionstid. Läxor är än viktigare om studiemiljön i skolan inte är tillfredsställande. För det är genom att läsa hemma som man både kan ta igen och befästa kunskap. Det skapar en frid när man har läst hemma och känner att nu kan jag den här delen och får därmed goda förutsättningar att hänga med på nästa del i skolan.

”Med ett förbättrat studieresultat i Kristianstads skolor och därmed förbättrade möjligheter till arbete och egen försörjning får vi ett tryggare Kristianstad.”
Annons

Estnisk skola har högre studieresultat än svensk skola. Det trots att Sverige har ekonomi att satsa mer på skolutbildning än Estland. En förklaring är att estniska skolor utformar sin utbildning på ett friare sätt. Det kan vara att till exempel utnyttja lokaler mer anpassat till elevgrupperna. Att utnyttja tiden mer flexibelt. Att ta tillvara solljus mitt på dagen för både bokläsning och D-vitaminbildning utomhus eller studier av växter med flora. Med ett förbättrat studieresultat i Kristianstads skolor och därmed förbättrade möjligheter till arbete och egen försörjning får vi ett tryggare Kristianstad.

Ingemar Östlund, Kristianstad

Annons
Annons
Annons
Annons