1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Ska vi rätta fler prov? Springa fortare i korridorerna?

I Kristianstadsbladet 191023 säger Pierre Månsson att vi i Kristianstads kommun behöver effektivisera. Då vill vi som arbetar i skolans olika verksamheter veta vad vi ska göra för att vara mer effektiva. Ska vi springa fortare i korridorerna? Ska vi rätta fler prov? Ska vi genomföra fler utvecklingssamtal? Ska barn- och elevgrupper bli större, vilket i så fall medför mindre tid med varje barn? Ska vi strunta i elever som mår dåligt och behöver prata med en vuxen? Ska antalet medarbetare per rektor dubbleras? Ska vi som arbetar i Kristianstads skolor verkligen riskera bli sjuka av våra arbeten?
Ska vi strunta i elever som mår dåligt och behöver prata med en vuxen, undrar lärare och skolledare i Kristianstad.

När man pratar om att effektivisera i skolans olika verksamheter – innebär det att man fått för sig att det finns luft i verksamheterna, och att lärare och rektorer sitter och rullar tummarna delar av arbetsdagen? Har våra politiker när de besöker våra verksamheter fått den bilden?

quote
Vi har redan idag ett antal sjukskrivna rektorer och lärare. Detta antal riskerar att öka framöver ...
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Pierre Månsson (L), kommunalråd.

I våra fackliga roller möter vi alldeles för ofta medlemmar som sitter och gråter av förtvivlan över att man inte hinner med och orkar med sitt arbete. Vi har redan idag ett antal sjukskrivna rektorer och lärare. Detta antal riskerar att öka framöver om de föreslagna neddragningarna 2020 och 2021 blir verklighet.

Inför beslut av styrande politiker kräver vi svar på följande:

• Inför valet 2018 angav Liberalerna löfte om “en skola med hög kvalitet för alla barn” - tycker (L) att man uppfyller detta vallöfte om budgetförslaget genomförs?

• Moderaterna lovade i samma valrörelse “att Kristianstad förblir en välskött kommun, där skolan, vården och omsorgen samt servicen till invånarna är av högsta kvalitet”. Tycker (M) att detta vallöfte uppfylls med föreslagen budget?

• I Arbetsmiljöverkets skrift AFS 2015:4 §9 står: “Arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Det innebär att resurserna ska anpassas till kraven i arbetet”. Tycker styret att man uppfyller detta krav med föreslagen budget?

• Kommer personalen i Kristianstads kommun att kunna följa Skollagen: Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.?

• Kommer huvudmannen (Kristianstads kommun) att uppfylla Skollagen “Alla barn och elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål” med minskade resurser? Det är svårt redan idag!

• Vad ska rektorer i skola och förskola prioritera i valet mellan att hålla budget eller att tillgodose barn- och elevers behov av särskilt stöd som finns reglerat i Skollagen?

Hösten 2018 tecknades avtal för Sveriges lärare med SKL. I detta avtal påpekas vikten av att behålla och rekrytera lärare i skolan, eftersom vi endast är i början av en massiv lärarbrist. I avtalet betonas också arbetet med att förbättra arbetsmiljön i våra skolor. Hur anser styret att man upprätthåller skrivningarna i ingånget avtal HÖK 18 med föreslagen budget?

quote
Effekten av de brutna vallöftena får våra barn betala – både nu och i framtiden. Vad säger barnens vårdnadshavare om det?

De föreslagna besparingarna kommer att få långtgående dominoeffekter. Sämre förutsättningar för lärarna och rektorerna kommer att ge sämre måluppfyllelse vilket ger sämre förutsättningar för fler att klara sig i skolan och därmed i livet efter skolan. Effekten av de brutna vallöftena får våra barn betala – både nu och i framtiden. Vad säger barnens vårdnadshavare om det? Det vore bättre att som politiker bli ihågkommen för de löften man höll istället för de man bröt.

Lars Nilsson

Lärarnas Riksförbund Kristianstad

Fredrik Jeppsson

Lärarnas Riksförbund Kristianstad

Jenny Comstedt

Sveriges Skolledarförbund

Ulf Nilsson

Sveriges Skolledarförbund

Läs mer

Sport

Rallyklassiker ställs in: ”Inget annat alternativ”

SMK Hörby hade inget val.

Live

MFF straffade Mjällby i cuprysare

Läs Bladetsportens liverapportering.

Coronavirus

Hon klipper utomhus för att rädda sitt företag

Jacquline är en av alla som driver enskild firma och är kritisk till att staten inte gått in med fler stödåtgärder.

Kristianstad

Polis plockade ned kamera ur träd

En olaglig övervakningskamera hittades utanför HK Scan

Gårdsrånen

Gårdsrånarna döms till fängelse

Längsta straffet får 30-åringen - sex och ett halvt år.

Sport

Mardrömsbeskedet: KDFF-stjärnan missar hela säsongen

”Det är inte roligt att vi blir av med henne.”