Annons

Skogsbruket får inte ske på bekostnad av skogens ekosystem

Ett hållbart skogsbruk är avgörande för att bevara biologisk mångfald i våra skogar och för den svenska skogsindustrins trovärdighet och framtid. Ändå visar WWF:s Skogsrapport från 2020, baserad på information från forskning och myndigheter, att skogens arter och ekosystemtjänster hotas. Skogar med naturvärden fortsätter att avverkas och antalet rödlistade och hotade arter ökar i skogen.
Foto: PONTUS LUNDAHL / TT
Annons
Annons
Annons
Annons