Skolan ska inte påtvinga politiska åsikter

Debatt Artikeln publicerades

Björn Collin menar att muslimska elever minsann bör utstå skolavslutning i kyrkan med sina svenska kamrater. Vad säger att muslimska elever inte är svenskar? Det skriver Louise Buenafe Mistén, i en replik.

Kommentar till ”Kyrkavslutning är en svensk tradition” av Björn Collin (10/6). Trots tydligt budskap är Collins inlägg intetsägande. Han är endera för snäv, endera för vid i uttrycken, för att ge läsaren någon tydlig bild av vad som menas.

Collin ser inte helheten och ger därför en sned bild i sin argumentation. Exempelvis undrar jag vad som menas med ordet svenskfientlighet.

Ett beslut av skolledningen att inkludera och respektera fler ses ofta som ett försök att upprätthålla vårt samhälles demokrati och – i detta fall – religionsfrihet. Brott mot svensk lag är väl svenskfientligt om något?

  Bröllopet dras som en parallell, där Collin menar att kyrkan även tar sig an dem som inte är troende. Han missar hela poängen. Debatten handlar inte om vem som släpps in eller inte.

  Samtalet gäller tvingandet av icketroende studenter, eller studenter troende en annan religion, att fira på platser de inte känner samhörighet med.

  Jämförelsen är naiv. Ett bröllop är en privat tillställning där makarna gör olika val utifrån sina personliga livsval och värderingar.

  Skolan av dagens samhälle ska däremot välkomna alla och inte exkludera någon. Skolan ska inte påtvinga elever och personal politiska åsikter och heller inte göra så gällande religion.

  ”I den svenska skolan uppträder numera allt oftare muslimska kvinnliga elever i religiös klädedräkt, alltifrån slöja till mer heltäckande uniformering [...] utsätts många svenska elever för dagligen utan att – såvitt jag vet – framföra klagomål.” (Björn Collin)

  Utan att framföra klagomål? För inte så länge sedan kunde vi läsa om kvinnan som blev utsatt för stenkastning vid högstadieskolan i Tomelilla. Eleverna skrek neger och ta av dig din gardin.

  Inför detta inlägg sökte jag på internet och fann bland annat Zanyar Adamis krönika i Svenska Dagbladet. Han kvinnoförklaras av universitetspolarna när han som troende muslim inte vill dricka sprit.

  På ett diskussionsforum diskuteras hur man bäst gör sig av med en muslim, och så behandlas i en diskussionstråd när och på vilka grunder man får skjuta en muslim.

  I slutet menar Collin att muslimska elever minsann bör utstå skolavslutning i kyrkan med sina svenska kamrater. Vad säger att muslimska elever inte är svenskar?

  Ordet muslim är inte synonymt med invandrare, precis som invandrare inte är synonymt med att inte vara svensk. Invandrare som fått svenskt medborgarskap är svenska medborgare enligt lag. Det finns svenskfödda med utländsk bakgrund. Och det finns svenskar som har konverterat.

  Det är ganska inskränkt att skylla debattens uppkomst på islam. Flera kristna vänner ser inga problem med Christian 4:s gymnasiums skolavslutningar på Kristianstads teater, men desto fler problem med avslutning i kyrkan.

  Många icketroende blir mer upprörda av religiösa inslag än både mina kristna och mina muslimska vänner. Att skolavslutningar inte längre hålls i kyrkan är inte något som kan kopplas enbart till islam.

  Collins inlägg är en debattförskjutning som inte verkar tjäna fler syften än att sprida ogrundad fakta som i sin tur nog har mer politiska mål än religiösa.