Annons

Snedvriden konkurrens drabbar skånska uppfödare

Regeringen måste omgående agera mot den snedvridna konkurrensen som idag finns på den svenska livsmedelsmarknaden och som hotar den skånska kyckling- och kalkonuppfödningen.
Livsmedel • Publicerad måndag 00:00
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Konkurrensen är snedvriden för den skånska fjäderfäuppfödningen. ”Sverige har idag internationellt sett en extremt låg behandling med antibiotika vid uppfödning av kyckling och kalkon”, påpekar skribenterna.
Konkurrensen är snedvriden för den skånska fjäderfäuppfödningen. ”Sverige har idag internationellt sett en extremt låg behandling med antibiotika vid uppfödning av kyckling och kalkon”, påpekar skribenterna.Foto: Lars Pehrson / SvD / TT

Orsaken till den snedvridna konkurrensen är att det idag inte är tillåtet att märka kyckling- och kalkonkött med en text som uppger att djuren är uppfödda utan antibiotikabehandling.

Samtidigt tillåts att importerade livsmedelsprodukter märks med texten ”Uppfödda utan antibiotika”.

Annons

Sverige har idag internationellt sett en extremt låg behandling med antibiotika vid uppfödning av kyckling och kalkon. Detta framgår tydligt i statistik från Statens Veterinärmedicinska Anstalt som visar på att antalet antibiotikabehandlade i svenska kyckling- och kalkonflockar är försumbart.

Ytterligare kvitto på den mycket låga användningen av antibiotika vid uppfödning av kycklingar och kalkoner i Skåne och i Sverige är EU:s resistentkartläggning.

Där framkommer det tydligt att svensk kyckling och kalkon har låg förekomst av resistenta bakterier samt att resistentläget i många andra EU-länder är avsevärt sämre, inklusive som exporterar till Sverige.

När det gäller den skånska kyckling- och kalkonuppfödning finns sedan många år tillbaka detaljerad statistik som visar en extrem låg förbrukning av antibiotika tack vare god djurhälsa och djurvälfärd.

Detta kräver dock stora insatser från våra medlemmar och därför är det anmärkningsvärt att detta inte får framgå på köttförpackningar då vi agerar på EU:s öppna marknad.

Regeringen har varit mycket tydlig med och fokuserat på att öka konkurrenskraften i svensk livsmedelsproduktion genom en uppdaterad Livsmedelsstrategi.

Ansvarig minister har också poängterat att med en svensk, konkurrenskraftig livsmedelsproduktion i grunden, och med inhemska företag som kan fortsätta sin produktion av livsmedel, skapas förutsättningar för en långsiktig, inhemsk livsmedelsberedskap.

Vår bransch sysselsätter människor på landsbygden och på mindre orter i Skåne. På drygt tio år har kyckling- och kalkonbönder minskat sitt klimatavtryck med 20 procent och ligger i framkant då det gäller hållbarhetsarbete för uppfödning av kycklingar och kalkoner.

Om regeringen menar allvar med att arbeta för att stärka den svenska konkurrenskraften samt att bidra till en långsiktig, inhemsk livsmedelproduktion i Skåne måste ansvarig minister agera snabbt för att skapa lika förutsättningar på den svenska marknaden för såväl inhemska som för utländska producenter av livsmedel.

Det är nu hög tid för regeringen att visa att man menar allvar med Livsmedelsstrategin och gå från ord till handling!

Annons

Jenny Andersson

Kycklingbonde och ordförande i Svensk Fågel

Maria Donis

VD Svensk Fågel

Pia Gustavsson

Chefsveterinär Svensk Fågel

Annons
Annons
Annons
Annons