Ställ inte grupper mot varandra

Sonja Jörgensen    Ordförande HSO Skåne (Handikappföreningarnas samarbetsorgan)  Thomas P Larsson   Kanslichef och intressepolitisk talesperson HSO Skåne     ,

Finansminister Magdalena Andersson har pekat ut assistansersättningen som ett område där det kan bli aktuellt att spara pengar för att klara ökade kostnader för flyktingmottagande.

Att det på detta sätt ställa olika grupper med behov av samhällets stöd mot varandra är djupt olyckligt och riskerar att sätta funktionshindrades rättigheter på undantag. 

Drygt 2 000 personer i Skåne är berättigade till personlig assistans. Vår bedömning är att betydligt fler – inte färre – skulle behöva hjälp med att tillfredsställa de grundläggande behoven som att gå på toaletten, få kläder på kroppen och mat. Redan idag är den personliga assistansen hårt tillbakapressad och många personer med funktionsnedsättning upplever att det är svårare nu än tidigare att få ett positivt beslut. Försäkringskassan ifrågasätter, ibland på ett sätt som känns kränkande, hur lång tid olika delar av vardagen tar att klara av på egen hand. Att i sådant läge genomföra ytterligare nedskärningar vore förödande. 

Regeringen har inte aviserat hur mycket man tänker skära ned på assistansersättningen. Idag kostar den staten 28 miljarder kronor och en besparing på två miljarder skulle innebära att 150 personer i Skåne riskerar att förlora sin assistans. Om målet för regeringen är att skapa ett samhälle där alla kan vara delaktiga och leva ett så självständigt liv som möjligt är det en dålig idé. Det finns säkert bättre konton att ta pengar ifrån för att klara flyktingsituationen.   

    Sverige har under många år varit ett internationellt föregångsland när det gäller arbetet för tillgänglighet och delaktighet. De senaste årens nedskärningar i välfärden har dock försämrat situationen för många personer med funktionsnedsättning.  Vi har förståelse för att statens finanser är ansträngda, men vädjar om att inte ytterligare försämra situationen för en grupp som har drabbats hårt.