Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Stefan Löfven lade ut dimridåer om skolorna

I Kristianstad har det de senaste åren byggts flera nya kommunala skolor. Det har inneburit att pengar ur den magra kassan har skjutits till, skattepengar som även föräldrarna till elever i friskolorna bidragit till.
Statsminister Stefan Löfven förbereder sitt digitala förstamajtal.
Statsminister Stefan Löfven förbereder sitt digitala förstamajtal.
Foto: Henrik Montgomery/TT
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Löfven påstod i sitt 1:a-majtal att kommunerna borde ha högre skolpeng för eleverna i sina skolor än vad de sedan administrerar till friskolorna, för att kommunerna har ett högre administrativt ansvar.

Han påstod dessutom att när kommunerna byggde nya skolor, drev det upp beloppet på skolpengen och att friskolorna orättvist drog fördel av detta. Han vill därför att friskolorna ska få en lägre skolpeng än vad de kommunala skolorna får per elev.

Detta är dimridåer, eftersom skolpengen bara är kopplad till vilka utgifter det finns för de kommunala skolorna att bedriva undervisningen för sina elever, det inkluderar löner för de som är anställda i skolan, skolböcker och andra mindre kostnader.

"Om S verkligen vill ha en bra och en likvärdig skola, borde de hjälpa till att upplysa om, att det inte kostar något extra att sätta sina barn i en friskola."

Skolpengen är, så vitt jag vet, inte kopplad till utgifter för byggnation av nya skolor, utan i så fall på det motsatta sätt mot vad Löfven för fram som argument.

I Kristianstad, där jag bor har det de senaste åren byggts flera nya kommunala skolor. Det har inneburit att pengar ur kommunens magra kassa har skjutits till, skattepengar som även föräldrarna till elever i friskolorna bidragit till.

Detta har bland annat finansierats med sänkt skolpeng ett par gånger redan under de senaste åren.

Löfven vill se att friskolorna får lägre skolpeng än kommunala skolor, nåväl det har de redan fast indirekt.

Skolpengen beräknas efter en budget, inte efter de faktiska utgifterna som har varit. Detta innebär att kommunala skolor som övertrasserar sin budget får mer i skolpeng än friskolorna, eftersom friskolor inte kan tillåtas göra likadant.

Då går de i konkurs, så om målet är att kommunala skolor och friskolor ska ha lika mycket per elev att röra sig med, vilket jag trots Löfvens tal tycker är högst rimligt, borde de pengar som kommunerna får från staten för att driva skolorna, delas upp redan innan kommunen får dem.

Friskolorna borde alltså få sin del av skolpengen direkt från statskassan istället. I andra hand borde det vara de faktiska utgifterna för skolundervisningen och inte budgeten, som skulle ligga till grund för den skolpeng kommunerna nu ganska godtyckligt själva beräknar.

Om Socialdemokraterna verkligen vill ha både en bra och en likvärdig skola, borde de också hjälpa till att upplysa om, att det inte kostar något extra för föräldrarna att sätta sina barn i en friskola och att vem som helst kan ansöka.

Detta skulle råda bot på den segregering som nu oförtjänt friskolorna får skulden för, eftersom de oftast är mer attraktiva än de kommunala skolorna och det bara är de föräldrar som är tillräckligt upplysta som också vet att det är fritt att sätta sina barn i en friskola.

Friskolorna kan inte själva ”välja” eller välja bort elever från att antas, som Löfven påstår, mer än vad kommunala skolor kan. Kommunala skolor kan som här i Kristianstad ha handbollsprofil, musikprofil eller t.ex. bildprofil.

Då kan de också ha vissa kriterier för de elever som ska antas. Ofta handlar det om intagningsprov.

I rättvisans namn kan också friskolor ha det, men ingen av de tre friskolorna här i Kristianstad har några särskilda antagningskriterier. Inte ens den skola med montessoriprofil jag själv jobbade 19 år i innan pensioneringen, utan vi antog elever vare sig de hade gått på montessoriförskola tidigare eller ej.

Nej, Socialdemokraternas önskeskola är en lika dålig skola för alla med de kollapsade öststaterna som förebilder.

När Baylan var skolminister i en tidigare socialdemokratisk regering, visade han deras rätta ansikte.

Han beställde en utredning från Skolverket för att få reda på hur friskolorna hade påverkat resultaten i de svenska skolorna. När resultatet kom försökte han med alla medel mörka det och blev också fälld för ministerstyre i KU.

Resultatet visade nämligen att den ökade konkurrensen mellan skolformerna hade som resultat att eleverna nådde bättre resultat än tidigare, både i friskolorna och de kommunala skolorna.

Friskolorna och det fria skolvalet måste få vara kvar, ifall vi inte ska falla tillbaka ytterligare i de undersökningar som görs nationellt och internationellt.

Slutmålet för socialdemokraterna och som de också, åtminstone tidigare, haft inskrivet i sitt partiprogram, är att avskaffa friskolorna. Hade de inte haft MP med i sin regering, hade det redan varit genomfört.

Så låt oss hoppas att vi antingen får en helt borgerlig regering efter nästa val, eller att MP åtminstone når över riksdagsspärren.

Alla andra alternativ kommer att hota det goda som redan finns i den svenska skolan.

Att vänsterpartiet stödjer socialdemokraternas linje och också vill förbjuda friskolor, är kanske överflödigt att nämna i sammanhanget.

Johnny Myrberg, numera pensionerad grundskollärare med lärarlegitimation upp till och med årskurs 9 i bild, matematik, fysik och teknik

Läs mer