Annons

Stor förvirring kring trafikregler på gång- och cykelvägar

Det råder enligt min, och vad jag har förstått många fler gång- och cykeltrafikanter, stor förvirring om vilka regler som gäller på våra gång- och cykelvägar.
Debatt • Publicerad 11 september 2018
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Bertil Ericson / SCANPIX

I Kristianstad har vi många kombinationer av ovan nämnda färdbanor, vissa har tydliga skyltar respektive markeringar, till exempel målade cyklar som visar vilken bana eller till och med vilken färdriktning man bör välja, de flesta har inte det. Vilket skapar oreda och olycksrisk, själv har jag kolliderat med en annan cyklist där en fotgängare ägnade sig åt ”slalomgång” efter att ha använt övergångsstället som från hennes färdriktning låg till höger om cykelöverfarten, korsade hon helt enkelt över till banans vänstra sida som var en naturlig fortsättning på cykelbanan. Den kvinnliga fotgängaren bröt därmed mot den gängse regeln på nämnda gång-och cykelväg och valde att använda sig av den ”gå-till-vänster-så-du-möter-trafiken-regeln” som vi lärt oss på trafikundervisningen i skolan. Följden blev att jag och en mötande cyklist som också visste att ”så här cyklar man här” kolliderade. Det kunde gått riktigt illa.

Jag citerar NTF: ”I trafiklagstiftningen är det inte reglerat på vilken sida man ska gå på en kombinerad gång-, cykel och mopedbana. Fordon ska dock föras till höger (högertrafik) och därför är lämpligt att gående går längst till vänster i färdriktningen. Precis som man bör gå på en körbana, för att kunna få ögonkontakt och minska risken för en kollision.”

Annons

Ovan nämnda felaktiga beteende har jag observerat i flera sammanhang, till exempel unga föräldrar med barnvagn som går i bredd och dessutom till höger i färdriktningen. Snälla ni, ni räknas inte som fordon även om vagnen har hjul. Med ansvar för en liten krabat är det ju ännu viktigare att ni går så att ni möter fordonstrafiken och kan ha ögonkontakt med dem.

Utdrag ur Trafikförordningen: 61 § Vid ett obevakat övergångsställe har en förare väjningsplikt mot gående som gått ut på eller just ska gå ut på övergångsstället. En förare som närmar sig en obevakad cykelpassage ska anpassa hastigheten så att det inte uppstår fara för cyklande och mopedförare som är ute på cykelpassagen. En förare som ska köra ut ur en cirkulationsplats eller annars efter att ha svängt i en vägkorsning ska passera en obevakad cykelpassage ska köra med låg hastighet och lämna cyklande och mopedförare som är ute på eller just ska färdas ut på cykelpassagen tillfälle att passera. Förordning (2014:1035).

61 a § Vid en cykelöverfart har en förare väjningsplikt mot cyklande och förare av moped klass II som är ute på eller just ska färdas ut på cykelöverfarten. Förordning (2014:1035).

62 § En förare som närmar sig ett övergångsställe, en cykelpassage eller en cykelöverfart ska anpassa sitt körsätt så att han eller hon inte tvingas stanna på övergångsstället, passagen eller överfarten. Förordning (2014:1035).

Tänk på det alla ni bilister som tycker att ni har rätt att hytta med näven åt oss cyklister.

Cyklar dagligen till och från arbetet

Vad tycker du? Kommentera på vår Facebook-sida:

Annons
Annons
Annons
Annons