Störning i naturens tystnad

Debatt ,
Som politiker har jag i många år engagerat mig i vindkraftens problematik, skriver debattskribenten.
Foto:Ulrika Wangel
Som politiker har jag i många år engagerat mig i vindkraftens problematik, skriver debattskribenten.

Vindkraften/ De människor som drabbats och kommer att drabbas har fortfarande drabbats och kommer fortfarande att drabbas. Det är en enveten, långdagen, oändlig kamp, skriver debattskribenten Christina Borglund (KD).

Tystnad. En relativ eller total frånvaro av ljud. Det är så vi vill och behöver uppleva stunder i ensamhet, i vistelse i vår fina natur, boende i glesbygd eller med verksamhet i densamma.

Som politiker har jag i många år engagerat mig i vindkraftens problematik. Läst. Skrivit. Debatterat. Besökt platser med plågsamt hög ljudnivå från vindkraftverk. Kämpat på barrikaderna. Trots starkt motstånd från alla andra politiker i vår kommun påverkat till två tysta områden i vår nya översiktsplan. Alltid något. Ändå. Ingenting.

De människor som drabbats och kommer att drabbas har fortfarande drabbats och kommer fortfarande att drabbas. Det är en enveten, långdagen, oändlig kamp. Att övertyga om problematiken och dessutom komma med konkreta förslag på alternativ till denna lågproduktiva, reglerkraftskrävande, intermittenta kraft.

  I oktober 2012 fick jag mail från Mats Rondin. Vi hade träffats tidigare, men nu bad han om hjälp med en skrivelse för att övertyga kommunledning och partier om att, efter att de hade tillstyrkt 18 vindkraftverk i Maltesholm, avslå ansökan om etableringen av industriområdet i Tolseröd-Borrestad:

  ”… som hotar att helt slå ut min verksamhet och tvinga oss flytta från vårt hem och vår studio/konsert/repetitionslokal där vi bott i snart 20 års tid. Jag har för denna verksamhet bl a belönats med Region Skånes stora kulturpris, Sydsvenska Handelskammarens kulturpris, Kristianstads kulturpris samt medalj ur H.M. Konungens hand. Jag har också utsetts till Kristianstads ¨Guldprofil¨ som ambassadör för Kristianstad för samma verksamhet.

  Verksamheten har enligt tidigare insända intyg både kommunalt, regionalt och nationellt allmänt intresse. …”

  Tveksamheter uttalades. Avslag lämnades av kommunala instanser. Avslag som överklagades av vindkraftsbolaget. Så är vi ändå där. Eller här. Ingen vet hur det blir. Ingen vet om framtiden, utom att vindkraftverken i Maltesholm efter överklagande upp i högsta rätt snart byggs, och en stor industriskog växer fram i glesbygden och bryter tystnaden. Ingen vet utom att boende i Ekestad lider fruktansvärda kval av vindkraftens oljud. Vad som mer ska hända är ännu höljt i dunkel. Om Länsstyrelsens nyligen mycket kravfyllda beslut om en ny ljudmätning kommer att överklagas, om det faktiskt kommer att leda till en radikal förändring eller upphävande av tillståndet för de vindkraftverkens oljud som drabbar Ekestadsborna. Om vindkraftverken i Tolseröd- Borrestad blir av. Ingen vet. Men en sak vet vi. Den att fortsätta kämpa och fortsätta lite till.

  Så till minne av Mats Rondin. En fantastisk musiker och en stor kämpe för tystnaden. Han kämpade i motvind mot överheten och fick inte uppleva resultatet. Vi måste fortsätta kämpa!

  Marcel Marceau, som var en stor, fransk mimskådespelare lär ha sagt utanför scenen:

  ”Musik och tystnad är starkt förenade, eftersom musik skapas med tystnad och tystnad är full av musik.”

  Gruppledare Kristianstad kommun