Sund moral och politik bör höra ihop

Grundläggande moraliska värderingar har det inte talats, skrivits så mycket om i denna valrörelse annat än de så kallade ”nationalistiska” sådana, det vill säga att alla människor inte tycks ha lika värde för vissa.
Debatt • Publicerad 4 september 2018
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

För mig som kristen och miljöpartist är alla människors lika värde och vår skyldighet att rädda skapelsen, jorden till kommande generationer, grundläggande moraliska värderingar. Därför engagerar jag också i lokalpolitik. Därför hör jag till ett parti som värnar om de som är hotade, hotade till livet i sina hemländer och behöver söka asyl hos oss. Därmed inte sagt att vi kan ta emot hur mycket flyktingar som helst i till exempel Kristianstad, utan att Sverige i offentliga uppgörelser måste få också andra länder i Europa att göra sin plikt.

Men precis som vi vill värna medmänniskan, oavsett härkomst vill vi också värna vår djur och natur. Jag hoppas på extra starkt stöd till våra lantbrukare i år, att vi värnar om våtmarker, åar som Helge å, Vramsån, våra sjöar, Hanöbukten genom sådana åtgärder som stoppar alla orenade avlopp, få stopp på plastspridningen med mera. Allt detta som hotar våra fåglar, fiskar som ålen och torsken förstås. Men att vi också kommunalt hjälper till med åtgärder som hejdar fossilberoendet inom bilism (transporter) flyg, industri. Främja ren energi som vindkraft, biogas, solceller med mera. Många fler laddstolpar i våra tätorter. Som kristen och miljöpartist känner jag alltså ett dubbelt ansvar kommunalt.

Carl-Henrik Henriz

präst på den kommunala listan