Sverigedemokraterna saknar både karta och kompass

Slutreplik till Hanna Nilsson, SD (22 april).
Miljöpolitik • Publicerad 2 maj 2022
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Sverigedemokraterna ser ingen anledning att anpassa sin miljöpolitik efter de väderförändringar som redan är här, skriver debattören i sin slutreplik. Bilden från översvämningen utanför Maxi i Kristianstad under förra sommaren, efter att ett skyfall drog in.
Sverigedemokraterna ser ingen anledning att anpassa sin miljöpolitik efter de väderförändringar som redan är här, skriver debattören i sin slutreplik. Bilden från översvämningen utanför Maxi i Kristianstad under förra sommaren, efter att ett skyfall drog in.Foto: Mikael Persson

Som vanligt yttrar sig Sverigedemokraterna att de är missförstådda när någon synar deras politik, i detta fall brist på miljöpolitik. Hanna svarar inte på vilket sätt deras politik kommer att minska klimatpåverkan i kommunen eller hur avsaknaden av ett kommunalt mål- och styrdokument inom miljöområdet är bästa lösningen för att nå resultat. Jag håller med om att vi ska ha politiker som lyssnar på sina kommuninvånare, men som vald politiker handlar det också om att vägleda och prioritera för sina väljare och här svajar SD betänkligt kopplat till miljö- och klimatfrågor.

Att ha en princip att välja närproducerat är det få partier som inte ställer sig bakom, men trots allt så har även konventionellt lantbruk flera insatsvaror till exempel konstgödsel som transporteras långa sträckor och som är fossilbaserade (klimatpåverkande). SD som parti har inte insikt i hållbarhetsfrågor eller förstår komplexiteten till de miljöutmaningar vi står inför, och då tycks karta och kompass vara överflödigt. Hanna har dessutom en partiledare via Jimmie Åkesson som säger att ”klimatmålen styr oss mot randen av en avgrund” (Land Lantbruk, 8 april) syftande på klimatavtalet i Paris, vilket SD valt att som enda riksdagsparti inte stå bakom.

”Sverigedemokraternas miljöpolitik må vara stabil men den är som snabbmat i butiken. Gott och enkelt för stunden men smaklös, näringsfattig och inte långsiktigt hälsosam varken för Hässleholms invånare eller Sverige.”

Sverigedemokraterna vill inte att vi minskar vår egen klimatpåverkan och ser inte behovet att anpassa oss till de väderförändringar som redan är här, eller de extremväder som kommer att öka framöver. Ökade temperaturer och skyfall kommer att påverka kommunens bönder, företagare och invånare trots att SD driver en strutspolitik inom klimatområdet. Om miljöfrågorna dessutom hanteras politiskt rätt så kan det skapa affärsmöjligheter och tillväxt för livsmedelsproducenter och näringslivet i Hässleholms kommun. Regionala kretsloppsbaserade lösningar, förnybar energi och biobaserade produkter från Skånes skogar och bönder har framtiden för sig, inte fossilbaserade drivmedel eller över tid ohållbar kärnkraft. Glädjande såg jag i Norra Skåne att Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad hade ett inlägg om vikten av att stå upp för klimatet (NSk, 21 april). Det finns ledare och näringsliv i Göingebygden som har insikt och förstått att klimatfrågan och övergången till en cirkulär och klimatanpassad ekonomi är en ödesfråga både lokalt och globalt.

Jag hoppas att ”folket”, det vill säga väljarna, förstår detta på valdagen och synar de olika partiernas svansföring inom klimat och miljö. Dessa samhällsviktiga frågor behöver självklart vara en del inom alla politikområden och integrerat med insatser inom bland annat lokal självförsörjning och landsbygdsutveckling. Sverigedemokraternas miljöpolitik må vara stabil men den är som snabbmat i butiken. Gott och enkelt för stunden men smaklös, näringsfattig och inte långsiktigt hälsosam varken för Hässleholms invånare eller Sverige.

Staffan Fredlund