Ta bort åldersgränsen – äldre kvinnor ska inte diskrimineras

Både förebyggande insatser och tillgång till vård ska finnas där för dig och mig hela livet.
Den nuvarande övre åldersgränsen vid screening för bröstcancer och livmodershalscancer innebär diskriminering av äldre kvinnor och kostar liv i onödan.
Den behöver därför tas bort.
Vård • Publicerad 12 juli 2022
Detta är en insändare i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Enligt Gyncancerförbundet utgör kvinnor över 65 år hela 60 procent av dödsfallen av livmoderhalscancer.
Enligt Gyncancerförbundet utgör kvinnor över 65 år hela 60 procent av dödsfallen av livmoderhalscancer.Foto: isabell Höjman/TT

Som det ser ut idag så upphör regelbunden screening för livmoderhalscancer redan vid 64 års ålder, trots att dödligheten från livmoderhalscancer är högst i just den gruppen. Enligt Gyncancerförbundet utgör kvinnor över 65 år hela 60 procent av dödsfallen av livmoderhalscancer.

På liknande sätt upphör kallelser till mammografi för screening av bröstcancer vid 74 års ålder. Detta trots att risken för bröstcancer ökar med åldern och nästan en fjärdedel av alla fall av bröstcancer upptäcks vid 75 år eller äldre.

”I valmanifestet för 2022 har Centerpartiet lyft fram denna viktiga åtgärd och partiet kommer därmed att driva på för att Region Skåne ska införa regelbundna kontroller.”
Ingrid Karlsson (C)

Att äldre kvinnor på detta sätt diskrimineras inom det förebyggande arbetet med screening för att tidigt upptäcka cancer måste därför upphöra. Frågan diskuteras ofta när seniorer träffas i olika sammanhang och det finns det all anledning göra. Därför är jag både glad och tacksam över att det nu äntligen kan bli en viktig fråga i årets val.

I valmanifestet för 2022 har Centerpartiet lyft fram denna viktiga åtgärd och partiet kommer därmed att driva på för att Region Skåne ska införa regelbundna kontroller, till exempel mammografi och screening för livmoderhalscancer, under hela livet och att därmed alla övre åldersgränser tas bort. En tidig upptäckt av cancer innebär minskat lidande, möjlighet till behandling och förstås även möjlighet till fortsatt gott liv. Det är därmed inte rimligt att just äldre kvinnor ska riskera försenad upptäckt av cancer på grund av nu gällande åldersgränser.

Ingrid Karlsson (C)

Kristianstad