Tandvården behöver regelförenklingar

Debatt ,

Med en åldrande befolkning står Sverige inför allt större utmaningar. Tandvårdens område utgör inget undantag.

För att lösa problemen måste hela den samlade tandvårdens resurser tas i anspråk och befintliga hinder undanröjas.

Den svenska tandvården är god. Äldre över 75 år har aldrig haft så många kvarvarande tänder som i dag, men fler kvarvarande tänder i munnen kan leda till större tandvårdsbehov som äldre.

Över 70 procent av de som är äldre än 70 år i Skåne går till en privat tandläkare. Äldre med stort omsorgsbehov har rätt att få sin tandvård inom ramen för högkostnadsskyddet för den öppna hälso- och sjukvården. Enligt tandvårdslagen har de rätt att själva välja tandläkare, men i praktiken i finns det hinder för valfriheten.

  För att en privat vårdgivare ska kunna få ersättning från landstinget när den har behandlat en äldre patient, måste vårdgivaren rapportera in vården till landstinget via landstingets IT-system. Men systemet är tyvärr inte anpassat efter den privata vårdgivararens förutsättningar och administrationen blir både krånglig och omfattande. Effekten av detta blir att vissa privata vårdgivare inte anser att de har möjlighet att behandla äldre med rätt till landstingsstöd.

  För att de äldre ska kunna fortsätta att gå till sin ordinarie tandläkare krävs därför administrativa- och IT-system som är anpassade utifrån den privata tandvårdens förutsättningar. Som det är i dag orsakar svårbegripliga IT-system och krånglig administration onödiga hack i vårdkedjan. Ingen ska behöva avbryta en trygg och välfungerade vårdrelation beroende på rena systemfel.

  Tandvården i Sverige fungerar överlag mycket bra. År efter år är tandvården den mest uppskattade samhällstjänsten, enligt Svenskt Kvalitetsindex mätningar, och den privata tandvården är mer uppskattad än folktandvården. Den privata tandvården är tillgänglig, vi finns i hela Skåne, även på små orter.

  Våra 253 privata vårdgivare i Skåne med sina cirka 500 tandläkare har tusentals nöjda patienter. Låt därför inte dåligt utformade administrativa system lägga krokben för en i övrigt väl fungerade verksamhet. Privattandvården är en samhällsresurs, men den behöver rätt förutsättningar för att kunna leverera samhällsnytta.

  Kurt Månsson 


  ordförande Privattandläkarna lokalavdelningen i Skåne

  Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Kristianstadsbladet och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.