Tassebo har inget tillstånd

Debatt Artikeln publicerades

Replik till ”Rädda Tassebo” (23/7) av Irene Ludvigsson, ”Bra på Tassebo” (24/7) av Sylvi Fox och ”Drastiska hot mot Tassebo” (25/7) av Lena Ohlsson, Kattkommando Syd.

Katter ska, precis som andra sällskapsdjur och husdjur, hållas och skötas i en god djurmiljö och skyddas från onödigt lidande och sjukdom. Länsstyrelsen kontrollerar att djurskyddslagstiftningen efterlevs hos såväl lantbrukare och privatpersoner som katthem.

Inga skillnader görs i vårabedömningar beroende på vem som råkar äga katterna. Våra djurskyddsinspektörer och länsveterinärer agerar på samma sätt i kattärenden som i ärenden som gäller andra djurslag. Brister i katthållningen varken kan eller får försvaras med att andra katter far ännu mer illa.

Gällande Tassebo katthem finns fortfarande möjligheten att skyndsamt rätta till bristerna vad gäller lokal och rutiner, samt brist på kunskap hos sökande.

    Då blir ett avslag av tillståndsansökan inte nödvändigt. Ett ”hot” om omhändertagande finns inte, dock informerar Länsstyrelsen alltid om vad följderna kan bli om åtgärder inte görs.

    Tassebo katthem driver en tillståndpliktig verksamhet utan att inneha tillstånd, vilket innebär att ett eventuellt avslag av deras ansökan får en omedelbar effekt.

    Därför rekommenderar vi alltid att man ansöker om tillstånd innan man startar en verksamhet, dels för att se till att man följer djurskyddslagen, men också för att förhindra att ett eventuellt avslag av ansökan leder till en svårhanterad situation för både sökanden och djuren som hålls i verksamheten.

    Beträffande TNR-metoden så har den bedömts av Jordbruksverket inte vara förenlig med Sveriges djurskyddslagstiftning. Det är alltså inte en bedömning som gjorts av enskilda djurskyddsinspektörer på Länsstyrelsen.