Annons

Trevligare om ni höll er till sanningen

Svar till Ulrika Tollgren och Fredrik Winberg. Det hade varit trevligt om oppositionsrådet (S) och viceordförande i Byggnadsnämnden (S) höll sig till sanningen.
Politik i Kristianstad • Publicerad onsdag 04:00
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Christina Borglund (KD) svarar på kritik.
Christina Borglund (KD) svarar på kritik.Foto: Mikael Persson

Vad kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar i enskildhet är inget uppdragsgivande. Om ett enigt arbetsutskott hade velat ge ett uppdrag till byggnadsnämnden, så hade ett ärende skrivits fram och lämnats via kommunstyrelsen till byggnadsnämnden. Så var som bekant inte fallet.

Det ärende som oppositionsrådet och viceordförande syftar på gällde en extern ansökan som inte ens existerade vid den tidpunkten. Den kom in till byggnadsnämnden efter byggnadsnämndens presidiemöte samt genomgång av vilka färdigberedda ärenden som skulle komma upp på nämnden veckan efter.

Annons

Alla ansökningar som kommer in till byggnadsnämnden behandlas enligt fastställda rutiner i vanlig ordning. Ärenden som kommer in för sent för att beredas till en nämnd får vänta till nästkommande nämnd eller längre vid stora och omfattande ärenden.

En arkitekturstrategi är på gång vilket också redovisats för byggnadsnämnden. Den blir en viss vägledning hur nämnden ser på gestaltning. Det omfattande ”regelverk” som ni efterlyser finns redan sedan länge i PBL (plan-och bygglagen).

Christina Borglund (KD)

Ordförande Byggnadsnämnden

”Det omfattande ”regelverk” som ni efterlyser finns redan sedan länge i PBL (plan-och bygglagen).”
Annons
Annons
Annons
Annons