Tryggheten är central i utvecklingen av kollektivtrafiken

Kollektivtrafik Artikeln publicerades
Det ska vara tryggt att åka med Skånetrafiken och att jobba där.
Foto: Mark Hanlon
Det ska vara tryggt att åka med Skånetrafiken och att jobba där.

Tryggheten i kollektivtrafiken är en prioriterad fråga för Moderaterna och Alliansen i Region Skåne. Det gäller såväl resenärer som alla de personer som arbetar i vår kollektivtrafik, skriver Carina Zachau, ordförande i kollektivtrafiknämnden i en replik på SD:s debattartikel ”Dags för krafttag mot hot och våld i kollektivtrafiken” (7/1) .

Ingen ska behöva vara rädd för att åka buss, tåg eller färdtjänst och ingen ska heller vara rädd för att köra buss, tåg, färdtjänst eller för att sälja och kontrollera biljetter. Det är i grund och botten en frihetsfråga att alla skåningar ska kunna röra sig i det offentliga rum som kollektivtrafiken är utan att känna oro.

Region Skåne är varken polis, domstol eller lagstiftare. Däremot ska vi göra allt vi kan för att öka tryggheten där vi har möjlighet.

Flexibla nattstopp testas just nu på två skånska busslinjer och om försöket faller väl ut blir det en viktig trygghetsreform att kunna gå av bussen där man själv vill, istället för vid en hållplats, vid resor sent på kvällen.

Redan idag kan kundvärdarna på Pågatågen bära kroppskameror och frågan om kameraövervakning är en viktig del av Skånetrafikens dialog med de skånska kommunerna som äger hållplatserna och marken kring viktiga knutpunkter. Frågan om trygghet är lika prioriterad i samarbetet med våra trafikoperatörer. Flexibla nattstopp testas just nu på två skånska busslinjer och om försöket faller väl ut blir det en viktig trygghetsreform att kunna gå av bussen där man själv vill, istället för vid en hållplats, vid resor sent på kvällen.

Biljettkontroller är en verksamhet som exponeras för en större risk för hot och våld, inte minst när vi utökar biljettkontrollerna. Skånetrafiken har en ständig dialog och ett gott samarbete med leverantören av biljettkontrollerna för att säkerställa kontrollanternas trygghet. Det ställs krav på att kontrollanterna har utbildning i konflikthantering och ingen ska tvivla på att deras egen säkerhet är viktigare än att kontrollera och utfärda avgifter. De arbetar i grupp av säkerhetsskäl och i det nya avtalet öppnas det också upp för användning av kroppskamera.

Allvarliga frågor, som tryggheten i vår kollektivtrafik och på våra sjukhus, kräver gemensamma insatser för att bryta en negativ utveckling och för att se bortom ideologiska skygglappar. Arbetet är igång och fortsätter under våren.

Arbetet för en tryggare kollektivtrafik i Skåne, för såväl resenärer som personal, stannar inte där. Hösten 2019 bjöd Allians för Skåne in alla partier som är representerade i regionfullmäktige till trygghetssamtal. Allvarliga frågor, som tryggheten i vår kollektivtrafik och på våra sjukhus, kräver gemensamma insatser för att bryta en negativ utveckling och för att se bortom ideologiska skygglappar. Arbetet är igång och fortsätter under våren.

Från Moderaternas sida vill vi fortsätta arbetet med kameraövervakning och utöka erbjudandet om kroppskameror till bussförare. Vi undersöker också möjligheten till kameraövervakning och kontroll i realtid på våra tåg och bussar med hjälp av ny teknik som ständigt utvecklas.

En av de stora nyheterna i förslaget är att frågan om trygghet tas in trafikförsörjningsprogrammet ...

Tryggheten i kollektivtrafiken har fått ett betydligt större fokus sedan Moderaterna och Alliansen tog över styret av Region Skåne. I februari ska regionfullmäktige ta ställning till ett nytt trafikförsörjningsprogram, som fastställer mål för den regionala kollektivtrafiken ur ett tioårsperspektiv. En av de stora nyheterna i förslaget är att frågan om trygghet tas in trafikförsörjningsprogrammet och därmed pekas ut som en viktig och central del i utvecklingen av den skånska kollektivtrafiken.

Carina Zachau (M)

Regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Kristianstadsbladet och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.