Annons

Tvinga bankerna att tillhandahålla kontanter

I härvarande tidning kunde vi nyligen läsa en insändare från Nina Wenning, VD Bankomat AB, där hon delvis instämmer i en tidigare insändare av Björn Eriksson, ordförande i Kontantupproret, om att kontanthanteringen är samhällsviktig.
Kontanter i samhället • Publicerad 27 juni 2024
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Bankerna, med sina enorma övervinster, har råd att ta ansvar för kontanterna i samhället, anser skribenten,.
Bankerna, med sina enorma övervinster, har råd att ta ansvar för kontanterna i samhället, anser skribenten,.Foto: Fredrik Sandberg/TT

Självklart, man sågar inte av den gren man själv sitter på. Men i motsats till Björn Eriksson vill hon inte ha någon lagstiftning härom, utan förlitar sig på att handlarna och särskilt Svensk Handel tar sitt samhällsansvar genom självreglering. ”Fan tro´t”, vad gäller en organisation, som strävar efter att maximera medlemmarnas vinster på kundernas bekostnad.

Och härvidlag synes kontanterna utgöra en minuspost i hanteringen. Därför är det helt omöjligt att överlåta denna viktiga fråga till en organisation, som i första hand har medlemmarnas profit för ögonen. Troligen kommer man dock relativt snart att i EU fatta ett positivt beslut, som en engångsföreteelse vad gäller denna organisation, innebärande att butiker i hela EU skall vara skyldiga att ta emot kontanter. Och Sverige plägar ju överlag, vördsamt och oftast med råge, följa aktuella EU-beslut.

Annons

Nina Wenning nämner inte bankerna i sin insändare. Beror detta på att dessa gemensamt äger arbetsgivaren, Bankomat AB. Bankerna, som raffinerat, och på olika sätt funnit alltfler metoder för att ”pungslå” kunderna; allt större räntegap, nya avgifter, ingen kontanthantering, kunderna gör jobbet själva, inga kunder i de allt mindre och utlokaliserade låsta banklokalerna med begränsat öppethållande med mera.

Och här har man verkligen lyckats, med ett samlat resultat för bankerna på cirka 200 miljarder kronor, resulterande i en ägarutdelning på cirka 120 miljarder kronor. Och att då tala om att kontanthanteringen skulle bli alltför dyr, är rent skamligt. Som jämförelse kan nämnas, att en kraftig Nato-anpassning av försvaret fram till 2030, skulle resultera i en total försvarsbudget om 185 miljarder kronor eller 2,6 procent av BNP. Detta visar vilka orimliga övervinster bankerna egentligen uppvisar, till fromma enbart för sina ägare.

Att då med hjälp av lagstiftning tvinga bankerna överlag, att hantera kontanter, helst avgiftsfritt, gentemot såväl vanliga kunder som företagare, skulle vara ett marginellt ingrepp i dessa vinstmaskiner. Har vi en regering värd namnet, borde detta vara en snabbt genomförbar åtgärd, till medborgarnas fromma. Att i samhällets intressen, härutöver, åtminstone som en engångsskatt, låta bankerna bidraga till nödiga, men eftersatta, gemensamma åtgärder, inom exempelvis infrastruktur, sjukvård och försvar vore inte fel, även om detta skulle något minska den totala utdelningen till finansvalpar och övriga aktieägare.

Olle Nilsson

Opolitisk sanningssägare

”Att då med hjälp av lagstiftning tvinga bankerna överlag, att hantera kontanter, helst avgiftsfritt, gentemot såväl vanliga kunder som företagare, skulle vara ett marginellt ingrepp i dessa vinstmaskiner.”
Annons
Annons
Annons
Annons