Annons

Tydligaste förslaget: förläng Tivoliparken

Socialdemokraterna i Kristianstad har i en motion föreslagit en femstegsprocess där första steget blir att riva det nu övergivna Tivolibadet. Söndagen den 16 april bjöd Socialdemokraterna in allmänheten till en medborgardialog, ”Badhustomten, vad tycker du”.
Badhustomten • Publicerad 4 maj 2023 • Uppdaterad 5 maj 2023
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Korvgrillning med Socialdemokraterna vid Tivolibadet.
Korvgrillning med Socialdemokraterna vid Tivolibadet.Foto: Sofia Åström

Uppslutningen var god och runt 200 närboende och andra samhällsintresserade deltog i det goda samtalet över en grillad korv.

Kristianstadsborna har alla någon relation till platsen och gemensamt för alla synpunkter var att Tivolibadstomten ska fortsätta att vara allmänhetens plats. Ingen önskade att området skulle förtätas eller något annat som skulle kunna öka biltrafiken i Barbackaområdet.

Annons

Bland svaren finns en tydlig övervikt för att låta Tivoliparken förlängas och bilda en park som sträcker sig hela vägen bort till Vattenrikes entré (kanalhuset) i norra delen av Barbackaområdet. Vattentemat var något återkommande där badplats, såväl som småbåtshamn på vattensidan av de framtida vallarna, vägde tungt bland synpunkterna. En gestaltningstävling av vallutbyggnaden välkomnades och flera önskade kaféer och uteserveringar med vattennära läge.

Flera betonade särskilt att Barnkulturen och att kopplingen till Barnkulturhuset Barbacka skall vara vägledande vid gestaltningen. Socialdemokraternas förslag om att i framtiden medge byggande för publik verksamhet med inspiration från det ursprungliga Badhuset arkitektoniskt, fast närmre Barbacka och på så sätt låta parken ta platsen närmast vattnet, välkomnades av de flesta.

”Varför inte skriva en insändare i Kristianstadsbladet?”

Tankarna om ett grönt torg engagerade där mat och barnlek tillsammans med boule och utegym lyftes fram. Att platsen skall vara upplyst och kännas trygg påtalades. Att utveckla fritidsgården till ett Ungdomens hus och torghandel var andra förslag. En tydlig vilja att koppla samman Hälsoträdgårdens vackra blomsterarrangemang och byggnad med det framtida torget föreslogs och trädplantering, trädgård, grön växtlighet och sittbänkar var återkommande inslag i vad som utrycktes. Tekniska förvaltningens uppställningsplats mellan Hälsoträdgården och platsen lyftes fram som problematisk för helheten. Sammankopplingen med järnvägsstationens perronger och norra staden genom en GC-bro enligt Socialdemokraternas förslag beskrevs som självklart ”utifall att det ska bli nått av detta”.

Några efterlyste mer arbete uppströms för att motverka översvämningar och en person önskade en flygplats (?), i vad vi tolkar som Helgeås vattendrag.

Att korven var god påtalades av många och vi kan avslöja att den är från lokala producenter.

Detta är en redovisning av vad vi fick till oss när vi ställde frågan. Låt det inte sluta här utan gör din röst hörd och delta i framtidsarbetet för Kristianstads innerstad. Varför inte skriva en insändare i Kristianstadsbladet?

Tack alla Kristianstadsbor för ert engagemang för stadens utveckling!

Socialdemokraterna i Kristianstad

Ewa Pihl Krabbe, ordförande för Socialdemokraterna i Kristianstad

Ulrika Tollgren, gruppledare för S i Kristianstads kommun

Annons
Annons
Annons
Annons