Annons

Utan elevpeng blir det inga resurser heller

Vi som arbetar i skolans värld ställer oss frågan hur det kan vara så att man varslar samtliga lärarassistenter på Göingeskolan i Broby samtidigt som skolorna skriker efter mer vuxna?
Östra Göinge kommun • Publicerad 12 juni 2021 • Uppdaterad 15 juni 2021
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Eleverna som kommer upp i högstadiet ska känna en trygghet att det finns lärare och resurs på skolan som kan hjälpa dem.
Eleverna som kommer upp i högstadiet ska känna en trygghet att det finns lärare och resurs på skolan som kan hjälpa dem.Foto: Fredrik Sandberg / TT

Östra Göinge kommun går ut med att de satsar på skolan. Vad är det man satsar på? Att rusta upp klassrum och satsa på mobilisering är bra, absolut, men det ökar inte måluppfyllelsen i skolan. Genom att öka/behålla resurserna på skolan minskar vi risken för att eleverna inte klarar av skolan.

Vi som arbetar i skolans värld ställer oss frågan hur det kan vara så att man varslar samtliga lärarassistenter på Göingeskolan i Broby, med argumentet att man saknar 1,2 miljoner i budgeten? Samtidigt skriker skolorna efter mer vuxna i skolan.

Annons

Varje elev har en elevpeng som staten betalar ut till kommunerna och då menar kommunen att försvinner det elever försvinner också resurserna. Borde det självklara inte vara då att kommunen går in och stöttar upp med pengar så att eleverna som går kvar kan få den hjälp och stöttning de behöver? Det är ju inte så att det automatiskt är de elever som slutar som behöver resurs, de andra som finns kvar då? Ska de få lida för att kommunen tar bort resurser? Det är just de barnen som har det tufft, som kämpar varje dag för sin utbildning som nu inte får någon stöttning överhuvudtaget.

Enligt lärarförbundets skolrankning (https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun/2020/ostra-goinge) har Östra Göinge placeringen 212 av 290 i resurser till undervisning och 234 av 290 i placering på lärartäthet. Samtidigt hamnar vi på plats 63 av 290 godkända elever och 36 av 290 fullföljd gymnasieutbildning. Detta är med nuvarande resurser och personal i skolan. Detta vill man alltså dra ner på.

”Om man fortsätter att skära ner på resurserna kan inte lärarna göra det som det som de är utbildade att göra, det vill säga att undervisa eleverna.”

Eleverna som kommer upp i högstadiet ska känna en trygghet att det finns lärare och resurs på skolan som kan hjälpa dem med rätt förutsättningar i sin utbildning.

I skollagen [https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800] står det att alla elever har rätt till likvärdiga resurser oavsett skola. Det är även upp till varje kommun att bestämma hur mycket pengar som ska läggas på varje elev.

Om man fortsätter att skära ner på resurserna kan inte lärarna göra det som det som de är utbildade att göra, det vill säga att undervisa eleverna. I slutändan kan det leda till sjukskrivningar och att elever trillar mellan stolarna, därmed ingen måluppfyllelse.

Det är väl också självklart att vi vill ha en attraktiv skola och att bygdens barn ska gå i skolan i vår kommun?

Men varför är det då så att föräldrar inte vill sätta sina barn i våra skolor? Jo, för att det bara är ekonomin som styr i kommunen och man tar bort resurser i skolan.

Är detta att satsa på framtidens skola?

Resurspersonal på Göingeskolan

Annons
Annons
Annons
Annons