Annons

Vad ligger bakom politiska beslut – äta sig mätta en självklarhet

Under de senaste dagarna har vi i denna tidning kunnat läsa en del insändare kring de äldres mat samt planerna på att införa digitala inköp i hemtjänsten. Det blir då tydligt att det finns en del missuppfattningar och vi vill därför försöka klargöra en del saker.
Digitala matköp • Publicerad 25 juni 2024
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Meningen är att de äldre ska beställa hem sin mat tillsammans med personalen, berättar omsorgspolitikerna i sin insändare.
Meningen är att de äldre ska beställa hem sin mat tillsammans med personalen, berättar omsorgspolitikerna i sin insändare.Foto: Jessica Gow

Angående de halva mackorna på Lyckåsa har vi tydligt markerat att något liknande aldrig får förekomma i vår kommun. De äldre ska alltid kunna äta sig mätta och få så mycket mat de önskar. Detta är helt självklart, det som hänt på Lyckåsa är mycket olyckligt och något som absolut inte får förekomma.

Om pengar måste sparas får det göras på annat, inte på de äldres mat. Efter att detta kom fram har åtgärder vidtagits för att det inte ska hända igen. Uppföljning kommer att ske kontinuerligt. Gällande digitala inköp är bakgrunden att det är välkänt att det är svårt att rekrytera vårdpersonal. Vi vill därför använda personalens kompetens på ett klokt sätt. Idag fungerar inköp så här för de som har hemtjänst och hjälp med att handla:

Annons

Personalen kör ut till den äldre, får en lapp eller instruktioner om vad den äldre önskar handla. Personalen ska sedan tillbaka till bilen, köra till aktuell butik, plocka ihop varorna, stå i kassakö, betala, packa ihop varorna och sedan ut i bilen, köra tillbaka till den äldre och packa in varorna.

Vid digitala inköp fungerar inköpen så här: Personalen kör hem till den äldre, har en padda eller telefon med sig och via den sitter den äldre och personalen tillsammans och beställer det som den äldre önskar via nätet. Varorna packas sedan i butiken och hämtas av personal alternativt körs ut av butiken, vilken lösning som blir bäst jobbar förvaltningen med.

Vi vill gärna att de äldre ska kunna handla i den butik de önskar och därför genomförs dialog med de lokala handlarna om vilka möjligheter som finns. På det här sättet får personalen mer tid att lägga hos de äldre och mindre tid tillbringas i matbutiken, i kö eller på vägarna.

De äldre får de varor som önskas och kan vara delaktiga i större utsträckning vid beställning. Givetvis kommer personalen att hjälpa de äldre med beställningen när så behövs.

I vissa fall är det angeläget att den äldre själv går till butiken tillsammans med personal och då kommer det att ske även fortsättningsvis som en insats i form av social samvaro.

Vi ser digitala inköp som ett sätt att låta personalen lägga mer tid på de kvalificerade uppgifter de är utbildade att sköta och få mer tid tillsammans med omsorgstagarna. En del detaljer finns kvar att lösa, vilket förvaltningen arbetar med.

Christer Welinder (S)

Ordförande omsorgsnämnden

Ann Persson (M)

Vice ordförande omsorgsnämnden

”Vi ser digitala inköp som ett sätt att låta personalen lägga mer tid på de kvalificerade uppgifter de är utbildade att sköta och få mer tid tillsammans med omsorgstagarna.”
Annons
Annons
Annons
Annons