Vädjan om en ny omröstning om Taggen vindkraftpark

Debatt Artikeln publicerades
Vindkraftparken Taggen.
Foto: Bosse Nilsson
Vindkraftparken Taggen.

Till beslutsfattare i kommunen angående artikel i fredagens Kb, 27 juli, om vindkraftpark i Hanöbukten, som kommunen tidigare röstat ja till.

Jag har stor förståelse för att ett ställningstagande till en vindpark är oerhört komplext och mångfacetterat. Med medvetenhet om att kommunen är ställd mot miljömål från regeringen för val av energikällor så är valmöjligheterna säkerligen begränsade. Trots detta väcks det hos mig ett stort tvivel över det beslut kommunen fattat kring tillåtelsen att bygga vindparken.

Vindkraft ska stå för miljövänlig energi men visar sig också ha flera nackdelar för miljön. Vindkraftbolagen är stora vinstdrivande företag som för närvarande ges stora bidrag från staten men där man också ser att havsburen vinkraftsparker inte gett den energiutdelning man förväntat sig. Skulle det kunna vara så att den information kommunen hade som ställningsunderlag vid beslutsfattandet till Taggen vindpark var vinklad, ofullständig och till viss del partisk? Att vindkraftbolaget förskönat delar i sin presentation? Bland annat när det gäller visualisering i form av fotomontage hur vindparken kommer att se ut i kustlandskapet.

På Taggen vindparks hemsida finner jag information om att bolaget fått igenom ansökan om att öka höjden på vindkraftverken från 170 meter till 220 meter. Det står att höjningen av vindkraftverken gör att mer energi kan utvinnas och då krävs mindre antal vindkraftverk. Jag kan sedan inte på något ställe finna information om att antalet vindkraftverk skulle reduceras efter att detta beslut fattats. Har kommunen fått någon information kring detta?

Åhus och kusten längs Hanöbukten är något alldeles speciellt. Känd för sitt lugn och sin idyll med höga natur- och kulturvärden med bland annat ett säreget arv med ålen. I kapitel 4 i Miljöbalken tas området upp som extra skyddsvärd natur av riksintresse. Med etablering av Taggen vindpark blir allt detta ett minne blått som sannolikt kommer att slå mycket hårt mot kommunen. Det som gör Hanökusten så unik och besöksvärd, som många andra platser saknar, kommer att ersättas med ett industrilandskap med energikällor med tveksam pålitlighet i det längre perspektivet.

Då kommunen har vetorätt och ert beslut är avgörande för vindparkens etablering förtjänar ett så viktigt beslut att fattas med yttersta varsamhet. De beslut ni fattar idag kommer att påverka bygdens framtid i mycket hög utsträckning, och med nya fakta på bordet vädjar jag till er beslutsfattare i kommunen om en ny omröstning angående Taggen vindkraftpark.

Monica Zakrisson