Debatt

Våra dagliga val gör skillnad för miljön

Det är tillsammans vi jobbar för en mer hållbar vardag, och våra dagliga val gör faktiskt skillnad.
Publicerad 11 augusti 2019
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vad vi som enskilda personer väljer att göra har också påverkan, både i det lilla och i det stora.
Vad vi som enskilda personer väljer att göra har också påverkan, både i det lilla och i det stora.Foto: Hasse Holmberg / TT

Att jobba för mindre klimatpåverkan behöver göras på många nivåer, där bär vi alla ansvar. De stora förändringarna för ett hållbart samhälle måste ske på strukturell nivå för att vi ska få varaktiga och betydande förändringar. Utan politiska beslut och överenskommelser kommer vi inte nå långt. Men vad vi som enskilda personer väljer att göra har också påverkan, både i det lilla och i det stora. Och det är något vi kan tänka på i våra dagliga val.

I Region Skåne märker vi just nu av en resandeökning i kollektivtrafiken som vi inte sett på en längre tid. Fler väljer att ta tåget och bussen, och det kan mycket väl grunda sig i en ökande medvetenhet om att vi som enskilda personer kan göra skillnad när det gäller klimatpåverkan. För även om vårt enskilda agerande har begränsad påverkan i stunden spelar det även roll opinionsmässigt. När efterfrågan på klimatsmarta lösningar ökar, då måste också tillgången öka och omvärlden anpassa sig. När fler skåningar väljer att ta tåget eller bussen ger det i sin tur ökade förutsättningar för bättre kollektivtrafik, vilket i förlängningen kan få ännu fler att välja ett mer hållbart resande. Ett tydligt exempel är också hur enskilda personer som intresserar sig för att semestra med tåg har lett till att politiska partier i Europa arbetar med att underlätta tågresandet i hela kontinenten. Hur vi som privatpersoner väljer att agera skapar förändring.

Det spelar också roll vilken mat vi väljer att lägga på grillen och sätta på matbordet i sommar. När vi väljer närproducerat har det mindre klimatpåverkan av flera anledningar. Förutom att transportsträckan som tillkommer vid import slopas har mat som produceras i Sverige ofta mycket lägre klimatpåverkan än det från andra länder. Den mat som produceras enligt vad svensk lagstiftning kräver är snällare mot miljön. Till exempel har svensk köttproduktion 70 procent lägre utsläpp av växthusgaser än världsgenomsnittet. Och samtidigt som reglerna i EU håller på att skärpas kring att ge antibiotika till friska djur är det fortfarande säkrast att välja svenskt kött för att slippa antibiotika i maten. På grund av de goda naturliga förutsättningarna som finns i Sverige med tanke på klimatzonen krävs också mindre växtskydd vad gäller ogräs och skadeinsekter. Som en bonus stärks det skånska näringslivet vilket ger fler jobb i regionen.

Hur användningen av plast ser ut påverkar också, inte minst i tider av bad och dagar vid stranden blir det extra tydligt. Om bara 30 år kommer det finnas mer plast än fisk i haven om vi inte gör något åt situationen. Därför är det viktigt att efterfrågan på mer hållbart material ökar i konsumtionsleden i väntan på ny lagstiftning. Och det är möjligt att nå förändring i större skala när konsumenten går hand i hand med politiska beslut som avgör hur användningen ser ut i offentlig sektor. Av den anledningen har Centerpartiet och Allians för Skåne till exempel påbörjat ett arbete för att plastsanera vården i Region Skåne. Genom att inventera platsanvändningen är det möjligt att hitta områden för innovationsupphandling så att den skånska vården i större utsträckning får produkter som inte tillverkas av fossil plast. Ökat tryck har alltid lett till nya lösningar, och miljö- och klimatområdet är inget undantag.

Det är tillsammans vi jobbar för en mer hållbar vardag, och våra dagliga val gör faktiskt skillnad.

Annette Linander (C), regionråd och gruppledare

Birte Sandberg (C), regionråd