Annons

Vården ska vara lika – men kvaliteten beror på hur du bor

Kristianstad kommun bedriver sjukvård för medborgare som behöver vårdinsatser i sin bostad, oberoende på vart bostaden är. Vård på lika villkor är målet, vet våra politiker om att detta inte är genomförbart?
Hemsjukvård • Publicerad 18 maj 2023
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vet medborgare om att de kommer få en tryggare vård på ett särskilt boende än att kvarstanna i sitt hem när sjukdom knackar på dörren?
Vet medborgare om att de kommer få en tryggare vård på ett särskilt boende än att kvarstanna i sitt hem när sjukdom knackar på dörren?Foto: Andreas Hillergren/TT

Medborgare kan erhålla vård i sin bostad – bostaden kan vara ett hus, en lägenhet, gruppboende eller ett särskilt boende där man delar gemensamma utrymmen med andra medborgare. Oberoende om vilken boendeform medborgaren har kan vård ges. Medborgare kan bland annat erhålla hjälp med läkemedelshantering, näringstillförsel både genom anpassad kost, sondnäring eller rent av ett dropp med näring via blodkärlen. Är man i slutfasen av sitt liv kan man få hjälp att ha det bra i livets slutskede. Är man en medborgare som riskerar att fara illa kan en riskanalys utförd av en sjuksköterska hindra det riskfyllda att inträffa. Vi kan erbjuda väldigt mycket – härligt för medborgarna!

För cirka ett år sedan beslutade någon (politiken?) att sjukskötersketätheten behövde ökas upp på våra särskilda boende, fantastiskt! Fanns personalen till detta? Nej!

Annons

Detta resulterade i att sjuksköterskorna som hjälper medborgare i sina hus och lägenheter fick mindre tid i sina områden och mer arbetspass i kvälls- och helgorganisationen. Under detta år har vi sjuksköterskor i hemsjukvården efterfrågat en uppföljning av detta beslut, men fortfarande inte fått någon uppföljning/statistik som kan visa vinsterna i denna omorganisation. Idag finns det särskilda boenden som bemannas av två stycken sjuksköterskor dagtid måndag-fredag där de delar på omvårdnadsansvar för cirka 30 patienter. Hemsjukvården har i de flesta områden runt 20-30 patienter per sjuksköterska – som dessutom ska arbeta fler kvälls- och helgpass och således mindre tid med sina patienter.

”Hemsjukvårdens sjuksköterskor släcker bränder och får dagligen omprioritera sina insatser för att det råder tidsbrist.”

Här kan man även tillägga att många områden är samlokaliserade och körtiden för en sjuksköterska till sin närmaste patient kan ligga på 30 minuter. Patienterna ska bo hemma längre, vilket innebär att de blir sjukare hemma och kräver mer avancerad vård i hemmet. Hemsjukvården hinner inte med att riskbedöma patienter, erbjuda Samordnad individuell plan eller registrera kvalitetsregister. Hemsjukvårdens sjuksköterskor släcker bränder och får dagligen omprioritera sina insatser för att det råder tidsbrist. Hemsjukvården har engagerade chefer närmst sig, men de saknar mandat att göra något åt fördelningen av sjuksköterskeresurserna.

Är politiken i Kristianstad medveten om att det skiljer sig vilken vård medborgare får utefter vart man bor? Vet medborgare om att de kommer få en tryggare vård på ett särskilt boende än att kvarstanna i sitt hem när sjukdom knackar på dörren?

Sommaren närmar sig med stormsteg vilket drar ner personalstyrkan ännu mer. För att sjuksköterskorna i hemsjukvården ska orka kämpa för våra medborgare behövs drastiska åtgärder. Låt oss vara på våra områden – låt oss se till att våra patienter får en säker vård och vård på lika villkor även i sina ordinarie bostäder.

En av kommunens sjuksköterskor

Annons
Annons
Annons
Annons