Annons

Varför underlätta beslut om att tillåta kärnvapen i Sverige?

Sverige är nu med i försvarsalliansen Nato där kärnvapen ingår i arsenalen. Den svenska regeringen menar att vi inte behöver lagstifta eller avtala om att förbjuda kärnvapen på svenskt territorium, att det räcker med en skrivelse om att vi inte vill tillåta det i fredstid.
Försvaret • Publicerad 20 juni 2024
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Svampmolnet efter atombomben över Hiroshima i Japan 1945. Skribenterna vill att Sverige ska lagstifta mot kärnvapen på svenska mark.
Svampmolnet efter atombomben över Hiroshima i Japan 1945. Skribenterna vill att Sverige ska lagstifta mot kärnvapen på svenska mark.Foto: Scanpix

Detta är oroande. När Belgiens parlament skulle besluta om att Natostyrkor skulle stationeras i landet 1962 togs en artikel bort om att förbjuda kärnvapen efter att deras utrikesminister menade att det var onödigt eftersom regeringen aldrig skulle godkänna det ändå. Ett år senare placerades amerikanska kärnvapen i Belgien. (https://slmk.org/nyheter/nuclear-sharing-belgien/)

Genom att inte lagstifta eller avtala om ett förbud, gör vi det betydligt lättare för kommande regeringar att ändra förhållningssätt, i synnerhet vid ett försämrat säkerhetsläge eller om Nato hamnar i krig med Ryssland. Den risken är verklig, Ryssland utgör ett verkligt hot mot demokratierna i Europa och är den enda kärnvapenmakt i vår närhet som inte är med i Nato. Rysslands militära ledning får utifrån möjlig förekomst av kärnvapen i Sverige det lättare att legitimera vårt territorium som måltavla för en kärnvapenattack.

Annons

Vi kan också själva riskera att göra oss medskyldiga till det krigsbrott och brott mot mänskligheten som det innebär att utsätta många tusentals civila för användningen av kärnvapen, människor som inte aktivt har valt att hamna i konflikt med oss. Statens våldsutövning får aldrig legitimera den grad av kollektiv bestraffning och den nivå av död och lidande av civila människor som användning av kärnvapen innebär.

Sverige kan som Natomedlem dras in i ett krig mot den ryska staten där Nato-ländernas gemensamma militära resurser inklusive kärnvapen kan komma att användas. Om de avfyras från svenskt territorium blir vi direkt medskyldiga om vi har tillåtit detta, oavsett om den svenska utrikesministern menar att vapnen inte är vare sig våra egna eller tillhör Nato som organisation.

I ett förvärrat läge kan debatten förutses bli snävare med ett krympande utrymme att lyfta frågan om kärnvapnens vara eller icke vara inom vårt territorium. Vi behöver skydda oss från att behöva fatta ett sådant viktigt beslut under press och Miljöpartiet driver på för att lagstifta om det redan nu, så som våra grannar Finland och Litauen sedan tidigare har gjort, liksom Natolandet Spanien (https://learnaboutnukes.com/policy/nato/).

Thomas Franklin

Ordförande Miljöpartiet Kristianstad

Gunvor Jönsson

Ordförande Miljöpartiet Bromölla

”Om de avfyras från svenskt territorium blir vi direkt medskyldiga om vi har tillåtit detta, oavsett om den svenska utrikesministern menar att vapnen inte är vare sig våra egna eller tillhör Nato som organisation.”
Annons
Annons
Annons
Annons